08 maart 2019

In gesprek met Micha de Winter over de transitie van de Jeugdhulp

In het kader van de nieuwe aanbesteding van de tweedelijns jeugdzorg gaf Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, op 6 maart een lezing aan gemeenteraden van de regio Amersfoort. 

Als hoogleraar heeft Micha de Winter vele transities van het stelsel van jeugdzorg meegemaakt. Zijn conclusie is dat al deze transities stranden in verkokering van de systemen, verkokering van de hulpverleners, bureaucratie met louter op kosten gestuurde stelsels en medicalisering. 

De basis van de nieuwe jeugdzorg geeft hoop: normalisering en gebruik van de kracht van de samenleving zijn belangrijke peilers die voorwaarde zijn om succesvolle jeugdzorg te realiseren. Het uitgangspunt: “It takes a village to raise a child” is uit de grond van zijn hart. Juist een open samenleving waarin we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor het opvoeden van de jeugd is bewezen effectief. 

Daarnaast is het van groot belang dat een kind in hoop en perspectief kan opgroeien. En dat het kind optimisme en levenslust ervaart.  Dus niet in een systeem van labels, medicatie en afwijkingen. Dit brengt kinderen niet verder, maar zal leiden tot kinderen die uitvallen en geen deel uitmaken van de samenleving. 

Eigenlijk zijn er in de zorg maar 4 vragen die ertoe doen:
1. Wat is er gebeurd?
2. Wat is je kwetsbaarheid en wat is je kracht?
3. Waar wil je naartoe?
4. En wat heb je nodig?
Meer over hoop, optimisme en perspectief in deze link:  
https://www.ris.uu.nl/ws/files/33028988/Afscheidscollege_mei_2017_webversie_definitief_30_5_2017.pdf

En tenslotte is het belangrijk om de verkokering in de zorg, onderwijs en samenleving te voorkomen. Dit kunnen we bereiken door goede samenwerking en over en weer naar elkaar te luisteren en van elkaar leren. Deze samenwerking krijgt in Leusden gestalte door samenwerking met huisartsen, het wijkteam, tweedelijns jeugdzorg, samenwerking met het jongerenwerk in Fort 33 en samenwerking met het onderwijs. Ook het samenlevingsakkoord jeugd dient bij te dragen aan een betere samenwerking. 

Na deze lezing werd er een toelichting gegeven op de nieuwe aanbesteding voor de complexe zorg. In onze regio is voor een nieuwe vorm van aanbesteding gekozen. Een aanbesteding voor 4 jaar waarin alle partijen die deze complexe zorg leveren gaan samenwerken in “Breed Spectrum”. Een samenwerkingsvorm waarbij de partijen alle complexe zorg leveren voor een vastgesteld bedrag, terwijl ze de bovengestelde principes onderschrijven. Voordeel hiervan zou zijn vermindering van bureaucratie en een verbetering van de samenwerking. Met deze aanbesteding wordt getracht de valkuilen van de jeugdhulp te voorkomen. De zorgaanbieders, Patrick Kiel wethouder jeugd Leusden en Cees van Eijk wethouder jeugd Amersfoort, gaven toelichting op deze nieuwe aanbesteding.

Naar aanleiding van het debat dat in de zaal volgde bleken dat er wel een aantal zorgen van de gemeenteraden overeind blijven.
- Blijft er voldoende geld over om meer in preventie te kunnen investeren?
- Op welke manier houden we voldoende grip op dit systeem?
- Hoe krijgen we meer zicht op de kwaliteit en de wachttijden?

Als CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg zullen wij ons inspannen om het beste voor onze kinderen te realiseren waarbij deze visie zeker kan bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.