20 november 2019

Ingezonden brief in de Leusderkrant: Belastingverhogingen komen hard aan

Geachte inwoners van Leusden,

De begroting voor 2020 ziet er niet rooskleurig uit. Een gemiddeld Leusdens gezin gaat per jaar 33 euro méér Onroerende ZaakBelasting (OZB) betalen en 66 euro méér afvalstoffenheffing. Dat komt hard aan.

De coalitie van CDA, VVD en GroenLinks/PvdA wil daarover iets kwijt:

Verhogen van de belastingen doet geen enkele partij graag. Maar wij zien op dit moment geen andere oplossing.

We zien al jaren toenemende kosten voor de zorg voor onze jeugdigen en ouderen. We kiezen er niet voor dat op te lossen door koud te snijden in de zorgkosten. Want we vinden dat iedere inwoner die zorg moet krijgen die nodig is. Wel willen we meer grip op de zorgkosten. De uitvoering van directe steun in het sociaal domein moet en kan efficiënter.

Op de rest van de gemeentelijke taken wordt nu bezuinigd, maar dit is niet voldoende om de kostenstijgingen op te vangen.

Ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog. Iedere gemeente in Nederland kent de problemen: grondstoffen zoals plastic en papier brengen veel minder op en verbranden van restafval wordt duurder. Wij vinden dat deze heffing kostendekkend moet zijn en blijven. Enige tijd heeft de gemeente de stijging verzacht met geld uit de reserves, maar dat gaat niet meer. Ook de provincie, die toezicht houdt op de gemeentebegroting, kijkt hier nu kritisch naar. We zien gelukkig dat wij Leusdenaren ons afval ontzettend goed scheiden en daarmee zorgen we dat we nu en in de toekomst de kostenstijgingen kunnen beïnvloeden.

Dit bij elkaar leidt tot die grote verhoging die iedereen in Leusden raakt. Natuurlijk houden we daarbij oog voor kwetsbare inwoners van Leusden. Mensen met een minimuminkomen kunnen vermindering of kwijtschelding krijgen.

We kiezen nu bewust voor behoud van onze zorg en onze unieke Leusdense voorzieningen: onze groene buitenruimte, zwembad, bibliotheek, sport en recreatie. Want bijna alle gemeenten in Nederland worden geraakt door hogere zorgkosten. Er komt wel iets extra geld vanuit Den Haag, maar dit is niet voldoende om de kostenstijging te compenseren. Dat moet anders. Er moet meer geld komen en niet iedere schommeling in de inkomsten uit het rijk mag leiden tot paniek in Leusden.

Dat vraagt om solide financieel beleid. Daarin zijn wij duidelijk: de reserves zijn niet vrij besteedbaar. Ze worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, niet om tekorten te dekken. Wij gaan géén hypotheek nemen op de toekomst en onze kinderen opzadelen met de gevolgen. Daar staan wij voor, daarop kunt u ons als coalitie aanspreken en als u vragen, heeft stel ze ons gerust.

Marijke van Eijden, fractievoorzitter CDA (m.vaneijden@icloud.com)

Marcel Sturkenboom, fractievoorzitter GroenLinks/PvdA (marcel.sturkenboom@gmail.com)

Carlos Genders, fractievoorzitter VVD (genders.vvd@gmail.com)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.