14 februari 2019

Kernwaarden Samenleving Voorop

Op 31 maart 2011 zei Barto Piersma over de samenleving Voorop het volgende:

Hiermee ondergaat de raad een cultuurverandering. Met deze paradigma's komt een andere relatie van de gemeente en raad met de samenleving in beeld. Er dient meer op hoofdlijnen gestuurd te worden. Tevens dienen er meer open eindjes te komen. Hiervoor dient de raad te depolitiseren. Het wordt tijd voor directe democratie en niet voor de gekozen democratie. 

Voor een deel zijn deze woorden waarheid geworden, voor een deel zijn we nog onderweg. Terugkijkend op deze 8 jaar heeft de Samenleving Voorop Leusden stappen vooruit gebracht. Nu is het tijd voor verfrissing en de volgende stappen vooruit.

Het CDA heeft vertrouwen in de nieuwe formulering van deze kernwaarden. In het coalitieakkoord is al richting gegeven aan het vervolg van de Samenleving Voorop. Ik citeer:

We willen sterk inzetten op samenwerking en partnerschap met de samenleving om het met het realiseren van onze ambities meters te kunnen maken. Bij alle vormen van dienstbaarheid aan de samenleving wordt nadrukkelijk  gezocht naar inspraak, draagvlak, samenwerking met, of uitdaging van de samenleving om de doelen te realiseren. We laten ruimte aan initiatieven van de inwoners en geven inwoners het recht de gemeente uit te dagen om taken uit te voeren.

Ook in het fysieke domein, bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie, willen we de samenleving uitdagen om zelf initiatieven te ontwikkelen. In de nieuwe kernwaarde wordt partnerschap aan de kernwaarden toegevoegd. Gelijkwaardigheid, samenwerking en dienstbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten bij een goed partnerschap. Er liggen inmiddels nieuwe opgaven zoals bijvoorbeeld eenzaamheid op ons bordje, een opgave die we nooit alleen kunnen oplossen. Slechts in samenwerking en samenspraak kunnen we zulke problemen het hoofd bieden. Daarom hebben we dit partnerschap hard nodig.

Ook de andere kernwaarden kunnen bijdragen aan een goede efficiënte samenwerking.

De cultuurverandering van 2011 is er gekomen, in de samenleving zelf, in de raad, in het Huis van Leusden en in het college. Toch zit er aan de Samenleving Voorop ook een bijklank, die van bezuiniging en van over de schutting werpen. De term Voorop heeft iets beladen gekregen. Het CDA wil pleiten voor een nieuwe naam. Het is aan de werkgroep om hierover na te denken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.