09 juli 2020

Leusden is waardevol, daar hebben wij wat voor over

Als we nu de afgelopen twee jaren terugkijken is er heel wat gebeurd: Op ons wijkteam Lariks kunnen we trots zijn, niet alleen de inwoners zijn tevreden ook is er lof van andere zorgverleners die samenwerken met Lariks. Opvang van verwarde mensen is geregeld, in geval van onveiligheid in de wijk wordt actie ondernomen, ondermijning wordt aangepakt. Er zijn drie samenlevingsakkoorden om de samenwerking bij jeugd, participatie, eenzaamheid en dementie te versterken. De Hessenweg is opnieuw ingericht, we hebben er een nieuw vrijliggend fietspad bij op de Hamersveldseweg Zuid, het Hart van Leusden bereikt zijn voltooiing en bouwplannen als de Maanwijk en Hof van Liz komen van de grond. De openbare ruimte wordt goed onderhouden, met biodiverse bermen, en 2,2 km ingezaaide bloeiende bermen, voor het eerst zag ik een huiszwaluw foerageren in de bebouwde kom. Op het gebied van de energietransitie is er een toename van zonnepanelen op daken, komen er steeds meer elektrische laadpalen, en nemen de Ebikes een vlucht.

Dat gezegd hebbende realiseer ik me dat Corona de wereld op zijn kop gezet heeft.  Met al het verdriet om geliefden, met de eenzaamheid en en met economische onzekerheden. Maar aan de andere kant ook met meer samenhorigheid, nieuwe manieren van werken en schonere luchten. De Corona heeft ook veel van de gemeente gevraagd, hoe voeren we alle maatregelen en noodverordeningen uit, hoe kunnen we ondernemers tegemoet komen, hoe ondersteunen we de verenigingen, waar is de pijn het grootst? 

De CDA fractie wil het bestuur een groot compliment geven voor de wendbaarheid, het zoeken naar mogelijkheden en de ondersteuning van onze samenleving.  Ook de complimenten aan alle leden van de griffie die ver buiten hun comfortzone aan het werk moesten en binnen de kortste keren ons weer aan de digitale tafel hadden. Ook daarvoor Chapeau en dank. 

Ga zo door ook, zouden wij willen zeggen! Want het is nog niet voorbij. Bij ondernemers drogen opdrachten op, de economie dreigt opnieuw in het slop te komen. Ook daar hebben we een verantwoordelijkheid. 
En als we dan kijken in alle nederigheid waarom we hier staan: dan is dat echt alleen voor alle inwoners en met dat als uitgangspunt in onze achterhoofd dienen we al onze beslissingen te nemen. 

Wat is dan zo belangrijk voor mensen als we het vragen: dat zijn onze voorzieningen. Dat zagen we bij de petitie voor de Korf, binnen kortste keren was deze 2500 keer getekend.  Maar ook de sport, het zwembad, de bieb ( de bieb alleen al heeft 140.000 unieke bezoekers per jaar) en de Tuin zijn van groot belang. Het CDA zal er alles aan doen om deze voorzieningen voor de mensen in de benen te houden. 

Dat houdt in dat op het gebied van het sociaal domein de transformatie doorgezet moet worden. We moeten blijven normaliseren, zorgen waar het moet, maar we dienen wel prioriteiten te stellen, niet alle lichte vorm van zorg dienen we te vergoeden en we dienen niet met frauduleuze zorgpraktijken in  zee gaan. Kortom slimme keuzes blijven maken, en accent op preventie: kunnen we 1 vechtscheiding voorkomen dan scheelt dat niet alleen veel ellende maar ook veel geld. 

De samenlevingsakkoorden staan daarvoor aan de basis om die zorg met elkaar te delen en met elkaar te versterken. 

Het college heeft er in deze kaderbrief voor gekozen om extra geld opzij te zetten voor ambtelijke taken: de omgevingswet, de energietransitie en het sociaal domein. Allerlei taken waar onze inwoners niet direct beter van worden, maar wel wettelijke en ambtelijke taken waar we voor ons gevoel niet onderuit kunnen. Voor nu kan de CDA fractie meegaan met deze keuzes maar moeten we gaan bezuinigen vanwege oplopende tekorten, dan dienen we al deze ambities zeker te heroverwegen. 

Daarnaast dient de CDA fractie 4 moties in om een aantal zaken extra onder de aandacht te brengen: 

  • Zo vragen wij extra aandacht voor preventie van vechtscheidingen. 
  • Willen we graag dat nieuwe straatnamen  weer door de samenleving bepaald worden.
  • Willen we het plangebied van de Korf daadwerkelijk doorontwikkelen, met behoudt van de sportzaal, de Tuin en de maatschappelijke voorzieningen, zoals op 12 december 2019 nog besloten was. 
  • En als laatste willen we aandacht voor een aantal groepen waarvoor onvoldoende aandacht voor is in nieuwbouwplannen. Er worden onvoldoende levensloop bestendige huizen (voor senioren) gebouwd en is er onvoldoende sociale koop en onvoldoende sociale middenhuur. 

Tot slot sluit ik af waar ik begon: Leusden is waardevol en haar Samenleving dient voorop te staan. 

Marijke van Eijden - fractievoorzitter CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.