Logo Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden print
21 maart 2019

Nieuwe kaders voor het fonds samenlevingsinitiatieven

In de raadsvergadering van 14 maart jongstleden zijn er nieuwe kaders voor het fonds samenlevingsinitiatieven vastgesteld. Zo is het maximum bedrag vastgesteld op 10.000 euro en is de beperking van maximaal drie jaar verlaten. Daarbij is het voor kleinere bedragen makkelijker gemaakt om aan te vragen. Er is voor nu afgesproken dat de helft van het jaarlijks beschikbare budget wordt ingezet voor cultuur gelieerde activiteiten en de andere helft aan activiteiten die de samenhorigheid bevorderen.

De wens om tot nieuwe kaders te komen kwam zeker ook door opmerkingen en klachten uit de samenleving. Waarbij enerzijds waardevolle initiatieven na drie jaar voor Leusden verloren gingen en anderzijds dat het geld onevenredig verdeeld werd over de initiatieven.

Het fonds samenlevingsinitiatieven is een aantal jaar geleden in het leven geroepen om initiatieven uit de samenleving die de samenhorigheid bevorderen te ondersteunen. Het geld wordt beheerd door een aantal vrijwilligers uit de samenleving die beoordelen of de aanvraag aan de kaders voldoet. De kaders zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

Het CDA vindt cultuur essentieel voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Mensen genieten intens van cultuur, het bevordert de sociale cohesie en cultuur geeft vorm aan ons gemeenschappelijk verleden. Meer dan de helft van de Nederlanders zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert of filmt, schrijft verhalen en gedichten. Het CDA vindt het belangrijk dat cultuur toegankelijk is voor iedereen. En het CDA is trots op alle vormen van cultuur die er nu zijn in Leusden en dan denken we bijvoorbeeld aan de Tuin, maar ook aan de bieb, de feesten in de winkelcentra en buurten, de muziekschool en de carnaval. Dit is natuurlijk maar een zeer klein deel van alle cultuuractiviteiten die Leusden rijk is. En al deze activiteiten zouden er niet zijn zonder de ongelooflijk veel enthousiaste vrijwilligers. Leusden mag wat dat betreft echt als voorbeeld worden genoemd als het gaat om haar vrijwilligers die door heel Leusden voor heel Leusden actief zijn.

Het CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg wenst het fonds succes met de uitvoering van de nieuwe kaders. En al die vrijwilligers uiteraard met het blijven initiƫren, regelen en uitvoeren van al die mooie maatschappelijke en culturele initiatieven en activiteiten.

Mocht u naar aanleiding van dit verhaal een goed initiatief hebben dan is dit de link naar uw aanvraag: https://sociaalplein-leusden.nl/goed-idee-denk-aan-het-fonds-samenlevingsinitiatieven/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.