02 maart 2022

Oekraïne

Oekraïne 

Uit ons solidariteitsbeginsel helpen we elkaar, kijken we naar elkaar om en zetten we alles op alles om er voor elkaar te zijn en te helpen waar nodig.

In de eerste plaats willen wij ons medeleven en onvoorwaardelijke steun uitspreken aan de bevolking en leiders van Oekraïne. Wat er gebeurt gaat ons allen aan.

De voltallige gemeenteraad van Leusden is geschokt door de Russische aanval op Oekraïne. We voelen ons machteloos en spreken ons uit tegen deze poging tot annexatie. We zijn solidair met de slachtoffers van de oorlog, de onschuldige inwoners van Oekraïne. CDA Leusden heeft samen met alle partijen in de raad het college van B&W opgeroepen om actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit dit oorlogsgeweld in Leusden op te vangen. Tevens vragen wij het college manieren te zoeken om ook particulieren die vluchtelingen willen gaan opvangen, te faciliteren. We roepen het college op de regie te nemen in het contact met hulp- en vluchtelingenorganisaties en lokale organisaties en kerken die hierbij kunnen en willen helpen.

We roepen het college ook op om Leusdenaren met een Oekraïense of Russische achtergrond waar nodig te helpen bij het onderhouden van contacten met hun geliefden. Laten we hen een luisterend oor bieden. Eveneens verzoekt de raad het college zich tot het uiterste in te spannen om gezamenlijk met andere gemeenten te bekijken welke contractuele en andere relaties er zijn met Rusland en welke stappen het beste kunnen worden ondernomen om deze agressor maximaal te treffen. Wij willen niet afhankelijk zijn van Russisch gas en andere grondstoffen en dat is ons wel wat waard.

We zijn blij dat in Leusden als uiting van solidariteit met Oekraïne haar nationale kleuren geel/blauw een prominente plek hebben gekregen voor ons Huis van Leusden.

Namens de fractie, 

Marijke van Eijden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.