26 juni 2019

Ondermijning ook in Leusden hoger op de agenda

De gemeente Leusden vindt het van groot belang om ondermijning in Leusden adequate aan te pakken. Ondermijning is de verwevenheid van de onderwereld (criminele activiteiten) met de bovenwereld. Het RIEC (regionaal inspectie en expertise centrum) heeft onderzoek gedaan naar ondermijning in Leusden. Ook in Leusden vindt ondermijning plaats. Uit het onderzoek blijkt dat de handel en productie van drugs de grootste omvang heeft. Maar daarnaast vindt in Leusden witwassen plaats, illegale autohandel, fraude en illegaal gokken. Er gaat veel geld in om en geweld ligt op de loer. Hoe hiermee om te gaan?In het verleden leek het probleem in Leusden op de achtergrond, maar uit ervaring van Noord Brabant blijkt  dat wegkijken het probleem vergroot en daardoor de onveiligheid in de samenleving toeneemt. Daarom is het van groot belang om niet weg te kijken. In Leusden gaat het volgende gebeuren: Zowel de preventie als de interventie komen hoger op de agenda.  De signalen uit de samenleving worden opgepakt en onderzocht.  Samenwerkingen worden versterkt tussen gemeentelijke overheid, belastingdienst, politie, justitie en brancheorganisaties in strijd tegen criminaliteit. En het BIBOB beleid wordt ge├»ntensiveerd. De wet BIBOB maakt onderzoek mogelijk of een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt wordt of misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. Het CDA Leusden steunt voornoemde initiatieven en hoopt dat Leusden hierdoor minder kwetsbaar wordt voor ondermijnende activiteiten. 

Ook u kunt u samenleving veiliger maken door uw vermoedens van criminele activiteiten te delen met politie of met u gemeente.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de presentatie van de RIEC:  https://gemeentebestuur.leusden.nl/vergaderingen/Uitwisseling/2019/13-juni/20:00

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.