11 juli 2020

Ons forenzendorp verandert!

2020 zal nog lang in ons geheugen gegrift staan als jaar van de Corona.

Hoewel er aan de ene kant sprake is van verruimingen van bewegingsvrijheden en het wegebben van het virus, zet Nederland zich schrap voor een tweede golf. Ook in het verleden, hebben heel wat pandemieën over de wereld geraasd. En waren het vaak meerdere golven achter elkaar, dat gold zelfs nog voor de Spaanse griep. Die onzekerheid blijft.

Goed dat gezegd te hebben zien we steeds meer levendigheid in onze mooie groene gemeente Leusden. De keukenvloer wordt onze werkvloer. Voorheen ging men massaal Leusden uit om naar zijn werk te gaan. Wellicht biedt het ook perspectief voor woningbouw. Aangezien steeds meer bedrijven overwegen om thuiswerken tot de norm te maken, en het naar kantoor komen beperken tot de bijeenkomsten die ertoe doen. Hierdoor zijn deze grote kantoorkolossen mogelijk niet meer nodig en kunnen deze voor een deel omgebouwd worden tot appartementen.

Stond er voorheen dagelijks 300 kilometer file, nam het aantal vliegbewegingen steeds meer toe en werden vele producten over de wereld versleept, nu niet meer. Deze mobiliteit heeft niet alleen een enorme impact op de aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen maar maakt ons ook afhankelijk, bijvoorbeeld als mondkapjes alleen in China gemaakt worden. De vermindering van de mobiliteit van mensen en goederen levert een aanmerkelijke bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem en ik hoop dat van deze bewustwording zowel bij politiek als samenleving de aarde vruchten kan blijven plukken.

De Corona zet dus ook een de-globalisering in gang die de lokale economie kan versterken. Koop lokaal zien we nu ook terecht overal verschijnen. Ik doe hier graag een oproep om zoveel mogelijk lokaal te blijven kopen, steun onze ondernemers in Leusden. En bedenk voor je iets op internet besteld of het ook in Leusden te krijgen is: Want indien je lokaal niet koopt, wil je eigenlijk dat de winkel verdwijnt.

Een andere bijkomstigheid is dat veel meer mensen dan voorheen de fiets pakken en dan naar zijn of haar werk gaat. Daarvoor is Leusden al goed uitgerust met een zeer uitgebreid fietspadennetwerk. Er is op zo’n moment een andere balans tussen wonen en werken en dat is mooi. Er is wel een punt van zorg, de fietspaden raken aardig vol en dan heb ik het nog niet over de discussie aangaande de  snelle fietsen en de bakfietsen, de e-scooters kortom het wordt steeds drukker op de fietspaden. Dat zal de gemeente en gemeenteraad goed moeten blijven monitoren, om op tijd de ruimte aan de fiets te vergroten.

Gaat u nog op vakantie?  Of blijft u thuis zoals wij. Voor ons wordt het dit jaar de Hintergarten. En het zal voor velen in ieder geval een andere zomervakantie worden dan voorheen. De Campers en Caravans zijn niet aan te slepen, logisch dit is een Corona veilige manier van reizen.

Ik wens u namens onze CDA fractie een hele fijne vakantie toe en kom veilig thuis als u op pad gaat.

Ik hoor graag wat u ervan vindt via admj.kramer@gmail.com

Albert Kramer, CDA Leusden, Stoutenburg en Achterveld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.