08 februari 2018

Politiek Boeren Café

Dinsdag 30 januari heeft het Politiek Boeren Café plaatsgevonden.

Aanwezig waren deze avond:
Kees Tolboom (jongveebedrijf, actief in natuurontwikkeling en voorzitter CDA-afdeling Leusden); Wim van Ginkel (melkveebedrijf, CDA-raadslid); Sophie van Roomen (melkveebedrijf, bestuurslid LTO); Johan van de Hengel (melkveebedrijf, B&B, caravanstalling, actief als zzp'r); Jan Oskam (melkveebedrijf in landgoed de Treek); Ron van Burgsteden (melkveehouder); Rik van de Lagemaat (beginnend agrariër, pluimveebedrijf); Tom Kuipers (notulist, bestuurslid CDA).

De bijeenkomst was georganiseerd op initiatief van het bestuur CDA-afdeling Leusden met als doel te inventariseren hoe de agrarische ondernemers aankijken tegen de plannen van de omgevingsvisie van de Gemeente Leusden voor het buitengebied. Alle deelnemers zijn enthousiaste en toegewijde agrarische ondernemers. 

Onderwerpen zoals bebouwing, recreatiedruk, vergunningverlening, verduurzaming en niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering zijn deze avond besproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.