01 februari 2019

Raadgever in de krant: Hilde van den Heuvel

Laten we elkaar ontmoeten

Sinds maart 2018 zit ik, Hilde van den Heuvel, in de raad. Naast het raadswerk ben ik ook ondernemer, ZZP’er. Ik werk dagelijks met en voor andere ZZP’ers. Een van mijn doelstellingen bij het van start gaan als raadslid was dan ook om die 2 zaken te combineren. Politiek en ondernemers dichter bij elkaar brengen waar nodig en mogelijk.

In Leusden heb je ruim 3000 bedrijven waarvan het merendeel ZZP'er is. Daarnaast zijn er MKB’ers, winkeliers en de agrarische bedrijven. Al deze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en een levendige samenleving.  Zo leveren ondernemers bijvoorbeeld een bijdrage aan de vele verenigingen en evenementen die Leusden rijk is. Mede dankzij hun expertise en sponsorgelden kunnen verenigingen en evenementen voortbestaan. Dit naast natuurlijk de geweldige hulp van vele vrijwilligers. Als gemeente mogen we hier trots op zijn.

Gelukkig is er al goed contact tussen ondernemers en politiek, maar dit kan altijd beter. Leusden heeft een schat aan kennis en kunde binnen de gemeentegrenzen, laten we daar dan nog beter gebruik van maken waar het kan. Daarnaast zijn er inwoners in Leusden die in de WW of bijstand zitten of om andere redenen geen baan hebben, maar wel heel graag aan het werk willen. Het is mooi te zien dat dit onderwerp ‘arbeidsparticipatie’ hoog op de agenda staat en komende periode in een samenlevingsakkoord onder de noemer ‘Leusden werkt samen’ verder wordt uitgewerkt.

Ondernemerschap en arbeidsparticipatie zijn onderwerpen waar het gaat om mensen en waar het dus ook goed is dat we elkaar kennen en weten te vinden. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met de 33vanLeusden, ondernemers die zich inzetten voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onlangs organiseerden zij voor de vijfde keer een speedmeet, dit keer in het Huis van Leusden. Zowel werkzoekenden als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt konden deze middag met een grote groep ondernemers in gesprek voor een baan.

Hoe korter de lijntjes, hoe beter. Naast het contact met deze 2 specifieke groepen die ik nu noem, komen we als raad natuurlijk graag in contact met álle inwoners van de gemeente Leusden. Laten we elkaar opzoeken, informeren en kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Alleen door dicht bij elkaar te staan, kunnen we een brug slaan. Ik kom graag in contact met u!

Hilde van den Heuvel
Gemeenteraadslid CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg
talk2hilde@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.