10 december 2018

Raadgever in de krant: Wim van Ginkel

Aantrekkelijk buitengebied,

Een kracht van de gemeente Leusden is ons aantrekkelijk en divers buitengebied. De totale oppervlakte van dit buitengebied omvat ruim 5000 hectare. Er is een grote afwisseling van het landschap: bossen, heide, groene weilanden, bouwland, Valleikanaal, Grebbelinie en houtwallen. De oude dekzandruggen zijn in het landschap zichtbaar evenals het unieke beken gebied met haar beekdalen.

Naast het particulier eigendom van de agrarische gronden, bedrijven en woningen nemen de landgoederen Den Treek-Henschoten, De Boom, Stoutenburg en Lockhorst een belangrijke plaats in, om dit fraaie landschap te beheren en te onderhouden.

Er zijn in onze gemeente ongeveer 100 agrarische bedrijven, dienstverlenende en toeleverende bedrijven actief. Zij zijn in grote mate de  economische en ecologische drager van ons buitengebied. In de landbouw wordt per definitie gewerkt met de natuur en er wordt steeds meer rekening gehouden met de natuur. Een duurzame bedrijfsvoering staat bij de Leusdense ondernemers  hoog in het vaandel. Daarnaast is de biodiversiteit voor elk levend wezen van belang. Ondernemers, vele vrijwilligers en bewoners van het buitengebied als ook de gemeente Leusden dragen bij aan het versterken van deze biodiversiteit.

De LTO Gelderse Vallei en de Vallei Horstee hebben samen met de gemeente Leusden het “Energie Akkoord Leusden Buitengebied” gesloten. De Leusdense landbouw wil in gezamenlijkheid de uitdagingen en problemen aanpakken. De asbestsanering, energiebesparing en energieproductie zijn belangrijke onderwerpen. Deze gezamenlijkheid is een goede stap en krijgt in een later stadium hopelijk aansluiting met de andere bewoners en bedrijven in het buitengebied.

Het Leusdens buitengebied is ook steeds meer in trek bij de recreanten, dit geeft ook een goede verbinding tussen stad en platteland. De vele fietspaden, wandelpaden, klompenpaden en kanoroutes geven ruimte voor extensieve recreatie. Het militair historisch erfgoed zoals de Grebbelinie, Kamp Amersfoort, De Moespot en de vele oorlogsmonumenten geven ons historisch besef en zijn een bezienswaardigheid voor de toerist.

Laten we het buitengebied van Leusden “aantrekkelijk” houden.

 

Wim van Ginkel, Gemeenteraadslid CDA Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.