27 december 2021

Vitaliteit door Roos Tolboom-Voskuilen

Vitaliteit is een begrip die wij als raad regelmatig gebruiken om een ​​bepaalde waarde aan onze mooie gemeente te geven. “We moeten wel een duurzaam dorp blijven” is een van de zorgen die uitgesproken wordt. Maar wat bedoelen we eigenlijk mee? Vitaliteit wordt gecombineerd met fysiek of mentaal fit van 'gezond' zijn. Maar wanneer ben je als gemeente vitaal? En wat is de link met de sociale kwaliteit? Het hangt van veels af, in eerste instanties wordt het eigendom aan woningbouw, werkgelegenheid, financiën en de infrastructuur. Dat is een logische gedachtegang, des te meer woningen, des te meer inwoners, des te meer er gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen als de winkelcentra, de scholen en het zwembad. De bereikbaarheid met het openbaarvervoer, de auto of de fiets is ook heel meetbaar. En niet de werkgelegenheid om economisch mee te kunnen draaien. Misschien wel belangrijk is het gevoel en op een kunnen wijze met elkaar samenleven en recreëren. Daar worden de thema's als gezondheid, welzijn, sociale samenhang, sport, vrijwilligersbeleid en mantelzorg weer belangrijk. Het wil niet zeggen dat wanneer je als gemeente groeit, de manier waarop we met elkaar samenleven ook gelijk blijft van in kwaliteit samenleven.

In de verschillende visies die de afgelopen jaren heeft aangenomen proberen we elke keer een goede balans te vinden. In de Woonvisie is bijvoorbeeld opgenomen dat we de wijken zo proberen te maken dat alle groepen mensen daar een plek kunnen vinden: starters, gezinnen, senioren, sociale huur van -koop. In het mobiliteitsplan wordt er ingezet op de bereikbaarheid van de verschillende wijken en bijvoorbeeld het parkeren. Welzijn en zorg Lariks uit voor de gemeente Leusden. Een belangrijke organisatie die juist inzet op de maatschappelijke gevolgen mensen zich 'thuis' voelen binnen de gemeente. Naast de uitvoering van onder andere de basiszorg in de Jeugdwet en WMO zetten zij in de ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorg en jongerenwerk. De verenigingen hebben ook een sociale en welzijnsfunctie. Gelukkig hebben wij als gemeente mooie en andere verbonden met vrijwilligers verenigingen. Maar ook de continuïteit van vrijwilligers geeft aan of je als gemeente vitaal blijft. De vitaliteit van de gemeente Leusden hangt ook af van de regio.

Afgelopen donderdag heeft de raad ingestemd met het Regionale Ontwikkelbeeld. werken werken negen gemeenten samen aan een visie hoe de regio in 2030-2040 uit moet zien. Vitaliteit is daar een belangrijk onderdeel van, maar ook een die nog meer moet worden uitgelegd. Een kans om dit als gemeente Leusden op te pakken het begrip Vitaliteit vorm te geven zodat onze inwoners zich hier thuis blijven voelen. 

Roos Tolboom-Voskuilen

Raadslid CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.