27 november 2019

Waar kan ik naar het toilet in Leusden?

Leusden is een prachtig dorp met vele publieke faciliteiten en meerdere mooie winkelcentra. Eén wordt gerenoveerd en de andere mag wel iets meer winkels krijgen. We mogen blij zijn met zoveel luxe. Hoe blijft een winkelcentrum aantrekkelijk, nu er verschuiving plaats vindt van “fysiek-” naar online “thuiswinkelen”?  Ook onze middenstand moet hiermee concurreren.  De gemeente Leusden zorgt voor goede aankleding van de openbare ruimte en gratis parkeren. Maar daarmee ben je er nog niet.

Als iemand “online winkelt” dan is er alle gemak van thuis. Daar zit dan ook “Het gemak” bij. Het eigen toilet, direct beschikbaar met zekerheid aan hen die moeite hebben met hun toiletgang. Deze categorie is groter dan men denkt. Recent onderzoek van de Continentie Stichting Nederland stelt dat één op de vijf Nederlanders plasklachten heeft. Deze 20 procent gaat de deur niet uit, zonder zeker te weten of er een toilet op de plaats van bestemming is. "Mensen vinden het beschamend", zegt de voorzitter van de stichting, Dr. Ruud Bosch, die ook uroloog is. "Het is een verborgen probleem." Ook ouders van kleine kinderen willen hun kind niet midden op straat verschonen.

In het buitenland hebben winkelcentra vaak goede toiletvoorzieningen. De meeste lezers zullen dit kunnen beamen. Daarbij zijn de meeste ook geschikt voor gehandicapten. Vrijwel al deze toiletten worden regelmatig schoongemaakt op contractbasis. Doel is om naast de eigen bevolking ook toeristen te bedienen, iets wat de gemeente Leusden ook ambieert. Buiten de vrij onbekende openbare toiletten in het Huis van Leusden en de bibliotheek, is er geen enkel ander gemeentelijk openbaar toilet in onze gemeente. Gelukkig stellen enkele Leusdense middenstanders, die het belang begrijpen, hun gastentoilet beschikbaar.

De Maag Lever Darmstichting pleitte in een petitie aan de Tweede Kamer, voor een openbaar toilet iedere 500 meter in de Nederlandse winkelcentra. Met succes: in februari nam de Kamer een motie aan waarin staat dat het kabinet gemeenten verzoekt met hun winkeliers af te spreken te  zorgen voor toiletten voor zieken, zwangeren en gehandicapten. Groot voorstander is ook CDA Tweede Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet, die pleitte dat alle winkelcentra in Nederland hieraan gaan voldoen. Ook het CDA Leusden heeft in haar verkiezingsprogramma deze ambitie opgenomen. Het initiatief is nu aan de gemeente Leusden en de Leusdense middenstanders om ook Leusden naast een “fietsvriendelijke” ook een “toiletvriendelijke gemeente” te maken.

Jaap Ketel 
fractievertegenwoordiger 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.