21 maart 2020

'Waar wonen straks de senioren?'

De drie ouderenorganisaties in Leusden die samenwerken onder de naam LAS (Leusdens Algemene Seniorenvereniging) hebben op woensdagmiddag 4 maart een gezamenlijke vergadering gehouden. Onze fractievertegenwoordiger Jaap Ketel was hierbij aanwezig. Thema van deze informatieve vergadering is de bezorgdheid die er is bij deze drie organisaties over het gemis aan voldoende seniorenwoningen in gemeente Leusden, waardoor met name ook de doorstroming stagneert van de grote eengezinswoningen naar kleinere seniorenwoningen.

De Leusdense Woningstichting (WSL) heeft een actie ontwikkeld om die doorstroom te stimuleren, genoemd 'Van Groot naar Fijn', waarbij huurders of ook woningeigenaren van grotere woningen naar een seniorenwoning kunnen verhuizen, zonder daarbij een al te grote huurverhoging te verwachten. WSL Manager, Hans van Haastrecht lichtte tijdens de bijeenkomst de procedures toe voor een dergelijke verhuizing. De circa tachtig aanwezige senioren, met interesse om kleiner te gaan wonen, vuurden een reeks van vragen op de heer van Haastrecht af, een teken van grote interesse.

Er werd op gewezen dat Leusden een prachtig senioren groepswooncomplex heeft aan de Ruige Velddreef, 'De Valleihorst', een succesvol voorbeeld van betaalbaar wonen waarbij met name sociale aspecten en voorkomen van eenzaamheid goed samen komen. Groepswonen en variaties daarop, zoals een nieuw type 'de Knarrenhof' in Zwolle, Dordrecht en Zutphen, zijn voorbeelden die ook in Leusden mogelijk zijn. Jammer genoeg gaf de WSL aan geen plannen in die richting te hebben.

Nog niet zo lang geleden hadden enkele Leusdense politieke partijen, waaronder het CDA, zich op de hoogte gesteld van de voor- en nadelen van groepswonen door een werkbezoek te brengen aan 'De Valleihorst'. Daarbij werd duidelijk dat groepswonen niet een vorm van commune is, maar een gebouw waarin 22 zelfstandige woonappartementen onder één dak zijn en waar door de bewoners in een gezamenlijke ontmoetingsruimte een kop koffie gedronken kan worden of een spelletje klaverjassen wordt gespeeld.

De politiek in Leusden vindt dat de doorstroming van eengezinswoningen naar seniorenwoningen bevorderd moet worden, in de realisatie van nieuwe wijken wordt daar wel rekening mee gehouden. Maar kansen voor nieuwe woonvormen zoals zorg- of groepswonen laat te wensen over. Initiatieven van proactieve burgers die zelf initiatieven willen ontplooien, zoals indertijd de oprichters van de Valleihorst hebben gedaan, kunnen mogelijk deze ruimte opvullen. Een eerste initiatiefgroep heeft zich al aangediend voor een Knarrenhof woongroep in Leusden. Ook buigen de Dorpsraad en DAVA in Achterveld zich over de invulling van wonen voor senioren in een nieuw te ontwikkelen wijk.

Meer op www.knarrenhof.nl.

Roos Tolboom-Voskuilen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.