26 april 2017

CDA kiest voor Duurzame Openbare verlichting

Op 28 maart 2017 stond het voorstel vanuit het college “Beheer en onderhoud openbare verlichting” op de agenda van de Raadsvergadering van Lopik. Aanleiding was dat het beheer en onderhoud van de ca. 2900 lantaarnpalen op dit moment aan CityTec is uitbesteed. Ieder jaar werd de overeenkomst, ook voor wat betreft de huur van de lantaarnpalen, stilzwijgend verlengd. De Raad werd gevraagd om een besluit te nemen om de openbare verlichting weer in eigen beheer te nemen en daarmee de mogelijkheid te hebben hierin zelf besluiten te nemen.

Er waren 3 scenario’s waar uit gekozen kon worden:
1.Oude lichtmasten in 20 jaar tijd vervangen
2. Oude lichtmasten in 12 jaar vervangen of
3. Oude lichtmasten in 12 jaar vervangen en voldoen aan de doelstelling van het energieakkoord(2020 20% energiereductie ten opzichte van 2013 en in 2030 50% (gebruik van led verlichting).

Het CDA heeft in haar keuze Duurzaamheid en Ambitie voorop gezet. In de argumentatie om vooral voor deze optie te kiezen heeft het CDA aangedrongen op een snelle vervanging van de verouderde armatuur omdat niet alleen de duurzaamheid belangrijk is maar zeker ook de veiligheid van onze inwoners. Uiteindelijk zal door het gebruik van de ledverlichting er een besparing zijn op termijn van 15.000 euro per jaar.

Het CDA heeft ingestemd met de aankoop van de huidige openbare verlichting van €640.000. Daarnaast zal het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting aanbesteed worden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.