03 mei 2017

Zonnepanelen; mag het iets meer zijn....

Het CDA Lopik wil een maximale bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

In het voorstel dat besproken werd in de raadsvergadering van 25 april jl. zijn alleen de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis en de gemeentewerf/brandweerkazerne. Met een breed aangenomen motie heeft het CDA het college opgedragen om te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen mogelijk is op meerdere plekken bv zwembad, het nieuw te bouwen Lentehof project, dorpshuizen en de sporthallen.

Het is belangrijk dat ook ondernemers en scholen betrokken worden bij dit onderzoek zodat we als Lopik een stap voorwaarts zetten in de energietranstitie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.