16 mei 2017

Zondagopening in Lopik

In het coalitieprogramma van deze periode is de afspraak opgenomen dat geen van beide coalitiepartijen (CDA en VVD) met een voorstel over de zondagopening van de winkels in de gemeente Lopik zal komen. Als er dan van een andere partij, in dit geval de PvdA, met een voorstel komt, moet je er óók als CDA fractie iets van vinden.

Binnen de fractie, en al veel eerder meerdere malen met het CDA bestuur, CDA leden en kiezers, is dit onderwerp besproken. En nooit was er een duidelijke lijn te ontdekken. Dat het CDA in Lopik meerder stromingen in zich herbergt, komt met het bespreken van dit onderwerp naar voren. Ook tijdens de fractievergadering voorafgaande aan de Raadsvergadering van 25 april jl is er met veel respect voor elkaars mening overleg geweest over dit onderwerp. Er is besloten om ieders mening te respecteren, zoals in een democratisch proces ook verwacht mag worden, en tijdens de Raadsvergadering om een hoofdelijke stemming te vragen en dat is ook gebeurd.

Met een stemverklaring hebben zowel Wil de Groot als Jan van Bruchem aangegeven het niet eens te zijn met het voorliggende plan voor het openstellen van de winkels op iedere zondag met uitzondering van enkele christelijke feestdagen als Eerste Kerstdag, of Eerste Paasdag etc. Zij gaven aan liever vast te houden aan de huidige regeling van 12 zondagen.

Met een nipte meerderheid is het initiatiefvoorstel aangenomen en mogen de winkels in onze gemeente ook op zondag open zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.