07 juli 2017

Steun voor Lopikse veteranen

 

CDA Lopik heeft met een motie structurele steun gevraagd voor de Stichting Veteranen Lopikerwaard.

Het belang van waardering voor onze veteranen die in het verleden en ook nu nog zich inzetten voor Nederland stond hierbij voorop.( Militairen die ook nu nog uitgezonden worden behoren ook tot de groep veteranen.)  De onderlinge contacten in regionaal verband worden hierdoor  mogelijk gemaakt. De Stichting heeft ook in haar doelstelling opgenomen om veteranen die hulp nodig hebben bij de verwerking van ervaringen opgedaan tijdens uitzending, naar de juiste instanties door te verwijzen. Het structurele bedrag per jaar (750 euro) staat in geen verhouding tot wat onze veteranen aan waardering verdienen. Ook vanuit onze gemeente Lopik. Tijdens de behandeling van dit onderwerp was alleen de VVD  vóór de motie. Het argument van de CU, dat er landelijk genoeg georganiseerd wordt vanuit het Ministerie van Defensie,  was voor de SGP en PvdA de reden om zich hierachter te scharen. Jammer, omdat juist de behoefte om op lokaal en regionaal niveau elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen ten grondslag ligt aan de oprichting van de Stichting. De motie is aangenomen. CDA Lopik wenst de Stichting Veteranen Lopikerwaard veel succes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.