19 maart 2016

CDA fractie op werkbezoek bij woningbouwverenigingen

Vrijdagmiddag 11 maart 2016 heeft de CDA fractie Lopik samen met de woningbouwverenigingen van Benschop- Polsbroek en Lopik een werkbezoek gebracht aan woningbouwvereniging Oudewater. Ook CDA Oudewater, dhr. kees de Bruijn was hierbij aanwezig. Met de op handen zijnde fusie van de genoemde woningbouwverenigingen en de Woonvisie Lopik 2013 die binnenkort op de raadsagenda staat, was dit werkbezoek op een goed moment.

Er werd deze middag stil gestaan bij twee projecten die gerealiseerd zijn in Oudewater. Het proces voorafgaande aan de realisatie van het Rode Dorp en recentelijk de Brede Dijk is op verschillende manieren verlopen, maar beide wel met een prachtig resultaat. Zeker het laatstgenoemde project is in goed overleg met de bewoners tot stand gekomen. Directeur Karl Lissendorp va woningbouwvereniging Oudewater leidde de groep enthousiast langs de genoemde locaties en gaf uitleg. Uit het woningmarkt onderzoek wat onlangs plaatsgevonden heeft voor de gemeente Lopik, blikt duidelijk dat ook de vergrijzing in Lopik doorzet en er voor jongeren weinig woningen beschikbaar zijn. Francine Mulder, woordvoerder van de CDA fractie Lopik, zal in de woonvisie voor Lopik zeker aandacht vragen voor levensbesteding en duurzaam wonen. Maar ook voor kleinere wooneenheden voor jongeren. De CDA fractie van Lopik is daarnaast ook voorstander van een "verhuiscoach" zodat de stap tot verhuizen met deze hulp makkelijker wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.