13 oktober 2014

CDA Lopik bezoekt kleiduivenschietvereniging "De Snip" in Jaarsveld

Op zaterdagmiddag 11 oktober 2014 heeft de CDA fractie van Lopik gehoor gegeven aan de uitnodigingen van een open huis bij kleiduivenschietvereniging "De Snip" in Jaarsveld.

Tijdens deze middag gaf de vereniging een toelichting op haar toekomstplannen. Genodigden werden in de gelegenheid gesteld om hier vragen over te stellen. "De Snip" is één van de oudste verengingen (1970) die Lopik rijk is. In het verleden heeft de vereniging maar liefst 7 Olympische deelnemers mogen afvaardigen.

In de wintermaanden, december en januari vinden er geen activiteiten plaats op het schietterrein van de vereniging. Op zondag vinden eveneens geen activiteiten plaats. Maar ook tijdens een uitvaart in de directe omgeving, staakt de vereniging haar activiteiten.

Sinds enige jaren voldoet de vereniging niet meer aan de gesteld milieueisen ten aanzien van geluid. Inmiddels is er 2 jaar lang gewerkt aan een nieuw pan in samenwerking met een architectenbureau uit Oudewater. Met het nu voorliggende plan en de onderliggende rapportages o.a. ten aanzien van het geluid en met het oog op de versoepelde normen die hiervoor in juli 2015 van kracht zullen gaan, hoopt de vereniging een toekomstbestaan nieuw even in te blazen.  

Een geluidswal van 8 meter hoog welke omgeven is van een rijk groenplan zodat de wal vanaf de lek dijk nauwelijks zichtbaar is, moet hier uitkomst voor kunnen bieden. Met deze geluidswal kan het geluid dusdanig gereduceerd worden en daarmee hoopt de vereniging weer uitvoer te kunnen geven aan haar geliefde hobby.

Teleurstellend voor de vereniging was dat de genodigde die eerder bezwaar tegen de plannen hebben getekend, nauwelijks geen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging (open huis) van de vereniging.

De CDA fractie van Lopik is van mening dat de vereniging een eerlijke kans verdient om haar plannen te verwezenlijken, mits dit wettelijk gezien ook uitvoerbaar is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.