11 februari 2015

Chris Westerlaken CDA kandidaat Provinciale Staten verkiezingen Utrecht

Mijn naam is Chris Westerlaken, 55 jaar, getrouwd (vader van drie kinderen) en woonachtig in Willige Langerak (gemeente Lopik). Werkzaam als zelfstandig adviseur. De komende vier jaar staat de provincie weer voor grote uitdagingen. Hoe houden we het platteland leefbaar? Hoe kan de groei van inwoners in goede banen geleid worden? En op welke manier zorgen we ervoor dat de economie duurzaam bijdraagt aan een dynamische samenleving?

Het CDA is bij uitstek geschikt om tegenstellingen te overbruggen. CDA'ers zijn bruggenbouwers en verbinders. CDA- politici willen dienen en niet heersen. In de komende statenperiode zullen waarschijnlijk onconventionele keuzes gemakt moeten worden op thema's als milieu, natuurbeheer en de leefbaarheid van het platteland. Het lijkt me een prachtige uitdaging om hieraan een bijdrage te mogen leveren.

In de Staten wil ik me, samen met u, sterk maken voor:

- Een goede verhouding tussen landbouw en natuur

- Oog voor ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het MKB

- Utrecht als provincie met uitstekende toekomstkansen op het gebied van cultuur, recreatie, wonen en economie 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.