09 maart 2015

Hoe groen is de provincie Utrecht over 4 jaar?

Vrijdag 6 maart jl. vond er een opmerkelijk bezoek plaats van het CDA in de provincie Utrecht en de lokale CDA afdelingen Lopik en Oudewater aan de Lopikerwaard. Een bezoek wat in het teken stond van de relatie Landbouw- Natuur (beheer).

Met een bezoek aan zuivelboerderij Hoogenboom Oudewater, natuurgebied Willeskop en het agrarisch gebied rondom de middelste molen in Cabauw werd de onderlinge samenhang maar ook de afhankelijkheid van de natuur van de mens besproken met vertegenwoordigers van o.a. Staatsbosbeheer en Agrarisch Natuurbeheer. De (kandidaat) statenleden waaronder Chris Westerlaken, Derk Boswijk en Bart Krol (gedeputeerde) en Theo de Roos kandidaat waterschap HDSR konden hier het toekomstig CDA beleid m.b.t. natuurontwikkeling in de provincie Utrecht toetsen aan de praktijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.