21 maart 2015

Kiezers bedankt! Lees hier alles over de uitslagen.

Beste kiezer,

Iedereen die afgelopen woensdag 18 maart jl. een stem heeft uitgebracht op het CDA, willen wij hartelijk danken voor hun stem en hun vertrouwen! Onze Lopikse kandidaten Chris Westerlaken (voor de Provinciale Staten) en Theo de Roos (voor het waterschap HDSR), hebben in de gemeente Lopik bijzonder veel steun gekregen van de kiezers.

Het opkomstpercentage in Lopik voor de Provinciale Staten verkiezingen was 54,91%. Totaal zijn er 5776 geldige stemmen uitgebracht waarvan 1423 op het CDA. Daarvan zijn er 561 stemmen uitgebracht op Chris Westerlaken!

Het opkomstpercentage in Lopik voor de Waterschapsverkiezingen HDSR was 52,75%. Totaal zijn er 5564 geldige stemmen uitgebracht waarvan 1575 op het CDA. Daarvan zijn er 926 stemmen uitgebracht op Theo de Roos!

Met een opkomstpercentage van 54,91% voor de Provinciale Staten verkiezingen scoort Lopik boven het landelijk gemiddelde van 47,5%. In de kern Polsbroek (dorp) was de opkomst veruit het hoogst namelijk 67,62%.  

Helaas kunnen Chris en Theo geen plaats nemen in de Provinciale Staten van Utrecht en het Waterschap HDSR. Voor de Provinciale Staten van Utrecht heeft het CDA 6 zetels behaald (gelijk gebleven), Chris stond als nummer 10 kandidaat. Jammer genoeg heeft het CDA voor het Waterschap HDSR een zetel in moeten leveren (van 4 naar 3), Theo stond als nummer 4 kandidaat.

Voor beide verkiezingen geldt dat het CDA in Lopik de meeste stemmen heeft behaald. Lopik kleurt dus daarmee volop CDA groen! Mede namens Chris Westerlaken en Theo de Roos willen wij u nogmaals hartelijk danken voor het in hen en in het CDA gestelde vertrouwen.  

Klik hier voor de verkiezingsuitslag HDSR in de gemeente Lopik.

Klik hier voor de verkiezingsuitslag HDSR in de provincie Utrecht.

Klik hier voor de verkiezingsuitslag Provinciale Staten in de gemeente Lopik.

Klik hier voor de verkiezingsuitslag Provinciale Staten in de provincie Utrecht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.