12 juli 2013

Verplaatsing discotheek De Manebrug naar MOB complex Jaarsveld.

Het CDA heeft kennis genomen van het voorliggende stuk en ondanks dat er wederom goede afspraken gemaakt zijn met de betrokken onderneming Pouw Maatschappij bv, en ondanks het feit dat onze wethouder Spelt dit ziet als een “unieke kans” , ziet onze fractie dit toch anders en wel om een 2-tal redenen.

A.  A.     Prijstechnische redenen

B.   B.Maatschappelijke redenen

 

A. Prijstechnische redenen:

A.1 In een tijd van crisis is het wijsheid om onroerend goed, waar potentie in zit, niet te verkopen. In 2019 valt het MOB complex vrij van bepalingen en is het een interessant 
project voor de gemeente

2. De prijs die het nu waard is wordt niet gehaald. De “ruil” zoals nu voorgesteld staat in geen verhouding.

3. De gemeente Lopik heeft 1000/1500 ondernemers, van agrarisch tot industrieel. Wat nu voorligt is onredelijk ten opzichte van deze ondernemers

 

B. Maatschappelijke redenen:

B.1 De Manebrug is al langer aanwezig in het dorp dan dat ik in de Raad zit (Theo de Roos). In deze periode hebben wij met elkaar al veel meegemaakt als het gaat over “publieke uitbreiding” . Hierbij denk ik aan de skateplek, school, het dorpshuis en het in stand houden van de discotheek. De ervaring leert dat er altijd bezwaren zullen zijn tegen bepaalde initiatieven echter wat de één als overlast ziet, en graag aan zijn/haar rust denkt, ziet een ander als een verrijking, een beetje “leven in de brouwerij” er is wat te kijken, er is wat te doen. Het CDA ziet graag het laatste plaats vinden. 

Daarnaast zijn wij met elkaar Samenleving, en jongeren horen daar bij en zijn wij van mening dat er altijd een vorm van tolerantie moet zijn anders is het niet mogelijk om met elkaar samen te leven.
Daarom vinden wij als CDA het geen goede zaak om de jongeren “weg te stoppen”. Daarnaast zullen de jongeren toch door het dorp komen op weg naar huis. De overlast zal dan hetzelfde zijn.

Ook over de verkeersveiligheid maakt het CDA zich zorgen. De provinciale weg zal een gevaarlijke hindernis worden. De “Nachtwacht” heeft al aangegeven dat bij verruiming van de openingstijd naar 4 uur zij het niet meer zien zitten om hun taak uit te gaan voeren. Iets wat nú dus prima functioneert en preventief werkt, is dan dus ook niet meer beschikbaar. De discotheek zal ook nú toezicht moeten houden. Wij pleiten dan ook voor uitbreiding van de bevoegdheden aan de burgemeester om direct in te kunnen grijpen als de situatie daarom vraagt.

Om bovengenoemde redenen is het CDA dus niet akkoord gegaan met het voorliggende voorstel.

Het CDA doet daarnaast dringend de oproep aan het college om de huisvesting voor muziekvereniging Cresendo te onderzoeken naar aanleiding van de motie van de VVD en de voorkeur van het CDA voor de munitiebunker als eerste te onderzoeken.

Wel heeft het CDA een amendement van de VVD gesteund waarin het college gevraagd wordt om wederom met Pouw Maatschappij b.v. om de tafel te gaan om te bezien of het naastliggende pand onderdeel van de ruil zou kunnen uitmaken.

Ook de motie van de CU werd door het CDA ondersteund waarin de horecavergunning van de Manebrug, na de eventuele verplaatsing van deze discotheek, op de huidige locatie van categorie 4 (grootschalige horeca) naar categorie 3 gaat (café).

                                                                                                                             Theo de Roos


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.