29 mei 2018

Werkbezoek Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Op 12 mei jl vond er een werkbezoek plaats van waterschap HDSR, CDA fractie met Hoogheemraad voor het CDA Bernard de Jong en vanuit Lopik Theo de Roos samen met CDA Statenfractie vz Chris Westerlaken, CDA gedeputeerde Mirjam Maasdam en CDA fractie en wethouder van Lopik. Dit alles vond plaats in het Dijkhuis van Jaarsveld. Vanuit historisch oogpunt de meest aangewezen plek. Stichting Kunst en Cultuur kon ons hier ook van alles van vertellen, waarvoor heel veel dank!. Veilige dijken, droge voeten en schoonwater; we vinden het allemaal zó gewoon. Maar er ligt voor Waterschap HDSR een flinke opgave; versterking van de Lekdijk o.a. en voldoende toevoer van zoet water, nodig voor de natuurgebieden en veenweidegebieden. De watergangen in de Lopikerwaard zijn op dit moment niet overal groot genoeg om de doorvoer van zoet water te garanderen. In Polsbroek zal de huidige stuw bv moeten worden verruimd om het benodigde water door te kunnen
laten. Een bijzonder leerzame ochtend waarin we via dit medium aan iedereen mee willen geven: probeer wat meer groen in je tuin in plaats van tuintegels; dit bevordert het bergen van water. Want ook als burger kunnen we op dit onderwerp onze verantwoording nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.