Ko Droogers

Waterschap HDSR

Ko Droogers uit Kamerik

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlandenen (HDSR). De huidige fractievoorzitter van de CDA-fractie in het bestuur van het Hoogheemraadschap, Ko Droogers uit Kamerik wil zich graag nog een periode voor het CDA in dit bestuur beschikbaar stellen. En staat daarvoor op plaats 3 op de lijst.

Belangrijke aandachtspunten voor het waterschap voor de komende jaren vind Ko op een duurzame manier anticiperen op een veranderend klimaat, met hogere waterstanden en zwaardere hoosbuien, het tegengaan van het dalen van de veenbodem en het verwijderen van nieuwe stoffen als medicijnresten en plastics uit het afvalwater. Ook vind hij het belangrijk dat het waterschap bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving, met inzet voor natuur, landschap en recreatief medegebruik.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.