Paul Bakker

Waterschap HDSR

Ik ben in 2011-2012 jeugd-dijkgraaf geweest bij de Stichtse Rijnlanden. Binnen de rol als Jeugd-dijkgraaf heb ik gezien hoe belangrijk het werk van het waterschap is. Door de goede balans tussen enerzijds natuur en anderzijds recreatieve mogelijkheden voor de mens, ben ik tijdens mijn periode als jeugd-dijkgraaf uitgekomen bij het CDA. We staan voor grote uitdagingen in de 21e eeuw en ik geloof dat door onze kernwaarden solidariteit en rentmeesterschap, het CDA de aangewezen partij is om het waterschap klimaatbestendig te maken. Ik wil me gaan toeleggen op het verwijderen van nieuwe stoffen als medicijnresten en plastics uit het afvalwater, bij-vriendelijke planten en bloemen op dijken, energie winnen uit slib en een aantrekkelijke leefomgeving met recreatief medegebruik.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.