Wonen voor jongeren

“Jonge mensen brengen energie mee. Zij zijn extra welkom.”

Ben van Eijk en Carina van Os

Starters op de woningmarkt hebben meestal geen ruim budget. Dus wil het CDA goedkope  nieuwbouwhuizen realiseren van maximaal 1,5 tot 2 ton. Deze huizen kunnen in Linschoten in Voorvliet gebouwd worden en in Montfoort op de locatie van het Van Damcomplex.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.