Standpunten

Het CDA Montfoort wil…

1.    … jongeren een vliegende start geven. Door meer goedkope koopwoningen te bouwen, kunnen ook starters een eigen huis kopen. In Linschoten o.a. op de tennisvelden en in Montfoort op de locatie van het Van Damcomplex.

2.    … dat inwoners met plezier kopen, werken en recreëren in hun eigen stad. De detailhandel krijgt ook de komende jaren een steuntje in de rug van het Ondernemersfonds. Ook wordt in 2018 overal glasvezel aangelegd.

3.    … mensen die 24 uur per dag en 7 dagen in de week zorg nodig hebben, in hun eigen stad kunnen, blijven wonen. De opvangcapaciteit van de Bloesemhof wordt vergroot.

4.    … dat inwoners die hulp nodig hebben, deze krijgen. Er komt veel meer geld voor de WMO, zodat inwoners in moeilijke situaties zich geen geldzorgen hoeven te maken. Zo worden de uren van de dementieconsulent uitgebreid.

5.    … dat inwoners zelf hun steentje bijdragen. Met behulp van de professionals van de SWOM en vele vrijwilligers ontmoeten en helpen inwoners elkaar. De SWOM verdient een goede ondersteuning vanuit de gemeente.

6.    … kinderen en volwassenen eenvoudige toegang geven tot media en boeken. Boeken en andere media worden weer uitgeleend. Leesontwikkeling is uiterst belangrijk.

7.    … de natuur beschermen en woningbezitters ondersteunen. Er komt subsidie voor verduurzaming van koopwoningen en asbestverwijdering.

8.    … een prettige woonomgeving. Openbaar groen moet beter onderhouden worden en er komt meer bloemrijke, bij vriendelijke en onderhoudsarme beplanting.

9.    … de reinigingsrechten voor inwoners verlagen door betere afvalscheiding. Een milieustraat zorgt voor een betere service op de gemeentewerf.

10. … een toekomstgerichte verkeersinfrastructuur. Nieuwe rotondes in Linschoten en op Heeswijk Oost zorgen ervoor dat verkeersknelpunten verdwijnen en aan de rand van de stad komen meer oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.