Evert Temminck

Commissielid

Commissielid Ruimtelijke inrichting (ROM)

Ruimtelijke ordening, monumenten, natuur en milieu

Stadsontwikkeling en -beheer, verkeer en vervoer

 Volkshuisvesting en bouw- en woningtoezicht

 Gebiedsontwikkeling:

  Het Klooster; Lekboulevard (inclusief woonzorgdienstencentrum en brede   school); Galecopperzoom; Blokhoeve; Liesbosch en Laagraven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.