Voor een #beterNieuwegein

Nieuwegein is een stad met groene en ruim opgezette woonwijken waar het prettig wonen is. De stad is door de centrale ligging goed bereikbaar, er is veel werkgelegenheid en er zijn veel voorzieningen voor jong en oud. Deze en vele andere pluspunten van Nieuwegein moeten we zuinig op zijn.

Toch hoort het CDA van inwoners en ondernemers ook dat zaken in Nieuwegein beter kunnen. De onderlinge verbondenheid tussen inwoners kan beter. Het terugdringen van de vele inbraken in woningen en auto’s kan beter. Het onderhoud aan wegen en het groen moet op veel plekken beter. Er is veel geregeld voor zorg en welzijn, maar de samenhang en samenwerking kan beter. De woningmarkt kan beter met meer passende woningen voor onze oudere inwoners en betaalbare woningen voor starters en doorstromers. Veel inwoners hebben na jaren van crisis weer werk, maar nog teveel anderen missen de aansluiting op de arbeidsmarkt. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen en groeit sedum, maar we moeten meer doen om Nieuwegein klaar te maken voor de klimaatverandering. En de dienstverlening van de gemeente aan inwoners kan ook beter.

Deze en andere uitdagingen liggen voor ons. Samen met de inwoners en ondernemers wil het CDA de komende jaren de schouders er onder zetten voor een #beterNieuwegein.
We rekenen op uw steun op 21 maart 2018 en daarna!

Gerben Horst
Lijsttrekker CDA Nieuwegein 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.