03 december 2018

CDA Oudewater eist meer actie en geld voor armoedebestrijding onder kinderen

Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede (bron: Kinderombudsman). In Oudewater wonen 1750 kinderen in de leeftijdscategorie 0-15 jaar. Dat zou betekenen dat er in Oudewater circa 190 kinderen in armoede opgroeien. Sinds 2017 ontvangt de gemeente Oudewater vanuit Den Haag geld voor armoedebestrijding onder kinderen. Voor 2018 is dit € 34.000,-. Echter in de begroting wordt er maar een deel van dit beschikbare geld ingezet voor de armoedebestrijding onder kinderen in Oudewater. Argument van het college is dat er niet meer aanvragen zijn. Dat gaat er bij het CDA niet in en vindt dat het college een veel te passieve houding aanneemt.

Raadslid Kees de Bruijn: Rondom armoede in gezinnen heerst een groot taboe. Deze mensen komen niet vanzelf naar het loket om hiervoor hun hand op te houden. De gemeente moet veel actiever worden om de ouders van deze kinderen te bereiken. Afwachten tot ze komen is geen optie. Juist in deze maand waarin Sinterklaas en de Kerstman prominent strooien met cadeautjes mogen deze kinderen daar niet de dupe van worden. Het CDA is de afwachtende houding van het college zat en eist dat er veel meer actie wordt ondernomen om deze kinderen te bereiken en te ondersteunen. Geld mag daarbij geen probleem zijn want dat is er gewoon.

Daarom stelt het CDA onder andere de volgende vragen aan het college: 

1) Zijn de bestemmingen al in beeld gebracht zoals verwoord in de beantwoording van onze vragen d.d. maart 2018. Zo ja, wat is hiervan het resultaat?

2) Wanneer kan de Raad het raadsvoorstel tegemoet zien zoals verwoord in de beantwoording van onze vragen d.d. maart 2018?

3) Wij ontvangen graag een gespecificeerde opgave van uitgaven die ten laste zijn gebracht van het budget "Klijnsma-gelden" in 2018. Gespecificeerd betekent onder meer hoeveel gezinnen en kinderen met deze gelden in Oudewater zijn geholpen en om welke bedragen het gaat.

4) Wij ontvangen graag een gespecificeerde onderbouwing van het bedrag van € 25.000,= dat in de begroting 2019-2022 is opgenomen. Waaraan verwacht u dat uit te geven?

5) Op welke wijze gaat het college invulling geven (of geeft al invulling) om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden aanspraak te maken op de "Klijnsma-gelden" zoals door wethouder Duindam op 12 november is toegezegd?

6) In Oudewater en omringende gemeenten is de Stichting Leergeld actief in het ondersteunen van kinderen die opgroeien in armoede. Is het college bekend met de Stichting Leergeld Groene Hart. Zo ja, welke relatie heeft de gemeente met deze stichting? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.