15 juni 2019

Eenzaamheid aanpakken: het CDA wil een Thuishuisproject in Oudewater

Eenzaamheid komt veel voor. Zo'n 1 miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Dit komt ook in Oudewater voor.

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat er in Oudewater minimaal 500 maar mogelijk zelfs 700 inwoners zijn van boven de 65 jaar die eenzaamheidsgevoelens ervaren, dan wel een groot gevoel van eenzaamheid hebben. Uit onderzoek blijkt ook dat eenzaamheid kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen zoals depressie en hart- en vaatziekten.

Omdat de komende jaren het aantal oudere inwoners toeneemt (van ruim 2.000 65-plussers nu naar 2.600 in 2030) zullen er zonder maatregelen steeds meer ouderen in eenzaamheid komen te leven. Een gevolg van het ouder worden (de vergrijzing) is dat steeds meer inwoners alleen komen te staan als hun partner is overleden. Vaak heeft die achterblijvende partner al langdurig mantelzorg verleend aan zijn/haar zieke partner. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor die alleen achterblijvende mensen het sociaal netwerk klein is geworden en dat vereenzaming op de loer ligt. Ook is uit onderzoek aangetoond dat heel veel van die mensen niet zelfstandig in staat zijn om weer een sociaal netwerk te krijgen en uit de sfeer van vereenzaming te komen. In Oudewater is dat niet anders.

Het CDA vindt dat onacceptabel en vindt het een erezaak om voor deze groep oudere inwoners op te komen en beleid te ontwikkelen waardoor de vereenzaming bij onze oudere inwoners wordt tegengegaan.

Eenzaamheid is een complex probleem dat niet kan worden opgelost met simpele (bij)sturingen van beleid. Maar kleine, concrete stappen kunnen wel degelijk het verschil maken voor inwoners in onze gemeente. In een vijftal gemeenten in Nederland, waaronder Woerden, is al met succes een Thuishuisproject opgezet. Het CDA wil dat ook in Oudewater een Thuishuisproject komt.

Een Thuishuisproject is een uniek leef- en woonconcept voor alleenstaande ouderen die op een fijne manier samen oud willen worden, en dat niet zelf kunnen organiseren. Een Thuishuisproject bestaat uit twee onlosmakelijk aan elkaar gekoppelde onderdelen die wordt ondersteund door vrijwilligers:

1) Het thuisbezoek: dat is een verzamelnaam van activiteiten waarmee alleenstaande ouderen in beeld worden gebracht. Daarbij is het doel om iedereen mee te laten doen in Oudewater. Hoe ze dat in Woerden doen, is te zien op thuishuiswoerden.nl

2) Het thuishuis: dat is een kleinschalige woonvorm (huur) voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen. Het gaat om minimaal 5 tot maximaal 7 ouderen in één Thuishuis met één voordeur, waarbij ieder een individuele woonruimte heeft (woonkamer, slaapkamer, badkamer). Daarnaast delen zij met elkaar gemeenschappelijke ruimtes (keuken, huiskamer, hobbyruimte, logeerkamer, tuin of terras).

Met het Thuishuisproject willen we in Oudewater het volgende bereiken voor onze oudere inwoners:

> Verminderen en voorkomen van eenzaamheid;
> Toename van sociale activiteit (zowel binnenshuis als buitenshuis)
> Behoud of toename van de kwaliteit van leven
> Groter gevoel van veiligheid en geborgenheid
> Langer zelfstandig wonen
> Doorstroming op de woningmarkt waarbij ouderen een (mogelijk te grote) woning achterlaten

De CDA-fractie heeft de gemeenteraad voorgesteld om een eerste stap te zetten in de realisatie van een Thuishuisproject. Daarvoor is een bedrag nodig van 16.000,- euro. Met deze stap wordt de haalbaarheid van een Thuishuisproject in Oudewater bepaald. Belanghebbende organisaties en particulieren worden hierbij betrokken. Denk aan huisartsen, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en de woningbouwvereniging. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.