13 juli 2018

Reactie coalitieakkoord

De reactie van de CDA-fractie op het coalitieakkoord tijdens de gemeenteraadsvergadering (12 juli 2018):

De verkiezingen zijn voor het CDA bijzonder goed verlopen. Op 21 maart kregen wij het vertrouwen van een groot deel van Oudewater - maar liefst 40% van de stemmen. Dank aan alle ruim 2.000 kiezers die op ons gestemd hebben. Wij zijn met dit duidelijke mandaat van de kiezers aan de slag gegaan om te onderzoeken welke coalitie voor ons Oudewater het beste zou zijn. Maar helaas werd achter onze rug om een verbond gesmeed en zijn wij op 5 mei zonder pardon aan de kant geschoven door de andere 3 partijen. Het CDA werd niet gegund om invulling te geven aan onze belofte en ons doel om een betrouwbaar, respectvol en realistisch bestuur voor Oudewater te realiseren. Naar onze mening wordt hiermee geen recht gedaan aan onze kiezers en alle inwoners. En een nieuwe kans voor een positiever imago van de Oudewaterse politiek is hiermee overboord gegooid.

Afgelopen dinsdag was het dan zover. Toen ontving de fractie van het CDA eindelijk, na ruim 9 weken, het langverwachte coalitieakkoord. Dan mag je toch verwachten dat dit bol staat van concrete, goed uitgewerkte en financieel onderbouwde plannen? Dat viel vies tegen.

De eerste gedachte die dinsdagmiddag al bladerend bij ons opkwam, was dat het akkoord wel erg veel lijkt op een tandemfiets. De VVD-D66 zit fier aan het stuur; de Onafhankelijken proberen achterop hard mee te trappen en de CU-SGP zit achterop in het kinderzitje met een speelgoedstuurtje.

En opvallend zijn de woorden die in het akkoord en bij diverse persmomenten door alle drie de coalitiepartijen zijn gebezigd over de verhoudingen in de raad. Bijvoorbeeld; "We moeten af van het wij-zij-denken in de Raad" Maar onduidelijk blijft wat de partijen hiermee bedoelen. Is er dan plek op de tandem voor het CDA? En weet de coalitie wel dat hetzelfde tempo op een tandem belangrijk is? Verwacht de coalitie dat het CDA het verkeer regelt voor een snelle doorgang?

Al bladerend en lezend valt ons in ieder geval op dat vaagheid troef is. En daar waar wel keuzes zijn gemaakt lijkt het meer een optelling van 3 afzonderlijke wensen, en die komen zeker niet overeen met onze ideeën voor Oudewater. Een voorbeeld van vaagheid zijn bijvoorbeeld de volkstuinen (geen zwembad, maar mogelijk wel bedrijventerrein of woningbouw?). Nergens is een planning opgenomen en het college wordt opgezadeld met een vracht aan opdrachten en onderzoeken. Waarvan de uitkomst ook zomaar tot verdeeldheid in de raad zou kunnen leiden.

De door de CU-SGP tijdens de persconferentie zo bejubelde financiële paragraaf geeft geen enkele helderheid hoe de ambities betaald moeten worden. Wat er wel staat? "Er wordt gekeken hoe via de OZB iedereen kan bijdragen om op korte termijn met de ambities aan de slag te gaan". Dus wie zal opdraaien voor de stokpaardjes van de 3 partijen? Nu specifiek voor het eerst aan ons wordt gevraagd om een coalitieakkoord vast te stellen, zult U niet verbaasd zijn dat wij zullen tegenstemmen. Het CDA heeft, ondanks allerlei beloftes, geen kans gekregen om mee te denken, laat staan om een reactie te kunnen geven. Dus wat er in staat, komt niet overeen met onze ideeën over wat het beste is voor ons Oudewater. 

Dit is een coalitie waar Oudewater op 21 maart niet voor gekozen heeft. Dit is voortzetting van de oude coalitie met een beetje hulp van de CU-SGP. Alsof er nooit verkiezingen zijn geweest. Én dit is een coalitieakkoord waar de inwoners van Oudewater niet op zitten te wachten, laat staan dat ze er voor willen mee betalen via OZB-verhogingen.

Terug naar de tandem. Het is te hopen voor ons Oudewater dat de coalitie op de tandem toch nog iets gaat realiseren de komende vier jaar. Of verwacht de coalitie dat het CDA de banden gaat plakken als er lek gereden wordt? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.