07 oktober 2017

Voor een leefbare binnenstad

In de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017 is het “Masterplan Binnenstad” vastgesteld door de gemeenteraad.
Dit Masterplan geeft aanbevelingen om te komen tot verbeteringen (kwaliteitsimpuls) van de bereikbaarheid en uitstraling van onze historische binnenstad. De kwaliteitsimpuls leidt er toe dat de binnenstad een prettig en sfeervol woonklimaat krijgt alsmede kansen voor de winkels, ondernemers en de horeca. De binnenstad moet nog meer dan nu een plek zijn waar het prettig vertoeven is en waar de toeristische potentie optimaal wordt benut.

Het CDA ondersteund dit Masterplan van harte omdat er kansen worden gecreëerd voor een leefbare en levendige binnenstad. Er staan inspirerende, waardevolle en richtinggevende visies in om het doel van die leefbare en levendige binnenstad te bereiken.

Het Masterplan is ook waardevol omdat het samen met bewoners en ondernemers is ontwikkeld. Participatie heet dat deftig.
Wij vinden dan ook dat deze “participatie” ook in het vervolg moet blijven bestaan om voldoende draagvlak te creëren voor de nieuwe plannen. De wethouder heeft dat toegezegd.
Daarnaast hebben we als CDA aangegeven dat het wat ons betreft geen in beton gegoten plan is maar vooral een richtinggevende visie waar op onderdelen nog voor bewoners, ondernemers en politiek, voorbehouden zijn te maken.

Het CDA heeft bij 2 aspecten uit het Masterplan een kanttekening geplaatst.

1. Minder auto’s, meer groen in de Binnenstad.

Minder auto’s en meer groen in de binnenstad verhoogt de leefbaarheid. Daarom zal in het nog uit te voeren onderzoek naar bereikbaarheid en parkeren in de binnenstad vooral gekeken moeten worden naar vermindering van auto’s in de binnenstad onder het motto “autoluw waar het moet en autovrij waar het kan”.  Maar dat betekent ook dat je vanaf nu heel kritisch moet zijn op een toename van auto’s ten gevolge van nieuwe woningen en appartementen in de binnenstad. Met een wens voor meer groen en minder auto’s kijkt het CDA zeer kritisch naar de woningbouwplannen in de binnenstad. Moet je het voormalige evenemententerrein aan de St-Jansstraat nog wel willen bebouwen of maken we daar een mooi stadspark van. Twee vliegen in één klap.

2. Bereikbaarheid binnenstad.

In het Masterplan wordt nog uitgegaan van 2 toegangen tot de binnenstad vanaf de Vierbergenweg/Provinciale weg. Daarnaast wordt gemeld dat één van deze twee toegangen, via IJsselvere, verder wordt beperkt voor autoverkeer.
Dat betekent dat er nog meer verkeersdruk komt op de toegang via de Biezenpoortstraat. Die is nu al erg druk met vaak grote, zware auto’s en dus best gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Daarom wil het CDA dat er in het nog uit te voeren onderzoek naar de bereikbaarheid van de binnenstad ook nadrukkelijk gekeken wordt naar nieuwe toegangsmogelijkheden ter ontlasting van het verkeer in de Biezenpoortstraat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.