18 februari 2017

Zwembadplan om zeep, veel geld verkwist!

Donderdagavond 16 februari heeft de gemeenteraad van Oudewater in meerderheid (de fracties van VVD/D66, Onafhankelijken en CU/SGP) een motie aangenomen die het fraaie zwembadplan op Statenland om zeep heeft geholpen. Met deze motie wordt veel geld verkwist dat aan alle planvoorbereidingen reeds door de gemeente is uitgegeven en daarbovenop komt naar alle waarschijnlijkheid ook nog een afkoopsom die betaald moet worden aan PSI ter grootte van 115.000,= euro. Totaal wordt deze verkwisting geschat op zo'n 250.000,= euro.

Het CDA heeft deze motie niet gesteund. Niet omdat we geen overdekt zwembad willen maar omdat in het (openlucht)zwembadplan van PSI ook al een mogelijkheid is opgenomen om in een latere fase, als het wel betaalbaar is, een overkapping te plaatsen. Nu wordt er onnodig veel geld weggegooid en komt daar geen enkele zekerheid voor terug dat er een beter, overdekt, zwembad gerealiseerd wordt.

De indieners van de motie willen perse het zwembad naar Noortsyde. Hiernaar is reeds onderzoek verricht en dat heeft uitgewezen dat dit alleen kan als je een groot aantal volkstuinen opruimt of verplaatst. Ook zal het gebouw van Tjonkie gesloopt moeten worden en moet er voor de jeugd elders in de gemeente een goede plek gevonden worden. Ook weer allemaal extra kosten die te vermijden zijn als je het nieuwe zwembad op Statenland laat.

Het CDA heeft de indieners van de motie aangesproken op hun achteloze omgang met de centen van onze inwoners. Maar die halen hun schouders daarbij op.

Het CDA betreurt het dan ook ten zeerste dat een goed en fraai zwembadplan op Statenland om zeep is geholpen, dat de inwoners van Oudewater voor de hoge kosten mogen opdraaien en dat het bovendien nog zeer onzeker is dat een nieuw plan inderdaad leidt tot een overdekte zwemvoorziening.
Dit besluit leidt er ook toe dat het oude zwembad nog veel langer dienst moet blijven doen met het risico dat er binnenkort veel geld nodig is voor reparaties als de verouderde installaties kapot gaan.

Helaas moeten we ook hier weer constateren dat de nieuwe coalitie van Onafhankelijken en VVD/D66 zeer onverantwoord omgaat met gemeenschapsgelden die door de burgers van Oudewater worden opgebracht via de OZB. Al met al gaat de coalitiewisseling ons inmiddels al zo'n 500.000,= euro kosten zonder dat hiervoor iets zichtbaars is teruggekomen in Oudewater.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.