Wat mogen we blij zijn met onze ondernemers in Oudewater! Het zijn er gelukkig veel, en ze zijn er in alle soorten en maten. Industrie op Tappersheul, winkeliers in de binnenstad, agrariërs in ons buitengebied: allemaal werken ze mee aan de welvaart en de aantrekkelijkheid van Oudewater. Dat geeft houvast aan de economie van onze gemeente. En dat zorgt er ook voor dat we aantrekkelijk werk hebben, dicht in de buurt.

Samen met ondernemers wil het CDA ook verder nadenken over een betere inrichting van onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. Bouwen aan onze toekomst gaat immers hand in hand met extra aandacht voor ons milieu. Een goed ondernemersklimaat is dus van groot belang voor Oudewater. Het ligt daarom voor de hand dat aandacht voor al die bedrijvigheid één van de vijf pijlers is van het CDA-beleid.

Vanzelfsprekend moeten Oudewaterse ondernemers voorrang hebben bij inkoop- en aanbesteding door de gemeente. En moet Tappersheul snel worden uitgebreid. Er moeten meer en betere parkeervoorzieningen komen in en rond de binnenstad. En overbodige regels die het ondernemen belemmeren? Weg ermee natuurlijk!

Daarom:

  • .. moet er bij de (noodzakelijke) uitbreiding van Tappersheul extra aandacht worden besteed aan kleine en startende ondernemers, bijvoorbeeld via de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw.
  • .. moeten de parkeervoorzieningen ten behoeve van een aantrekkelijke binnenstad worden verbeterd en uitgebreid, liefst aan de buitenrand van Oudewater.
  • .. gaan de ‘paaltjes’ in de binnenstad in herfst en winter naar de gemeentelijke opslagplaats.
  • .. worden belemmeringen voor de eigen bedrijfsvoering van agrarische ondernemers in kaart gebracht en zoveel mogelijk weggenomen.
  • .. moet de gemeente meer (financiële) ruimte geven aan lokale initiatieven en ondernemers die bijdragen aan verbeteringen op het gebied van duurzaamheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.