We leven jammer genoeg in een tijdperk van ‘ieder voor zich’. Daar neemt het CDA geen genoegen mee! Bij eerlijk delen gaat het immers vooral om de manier waarop we met elkaar omgaan. Iedereen moet mee kunnen doen in Oudewater, jong en oud. Daar is Oudewater gelukkig vanouds goed op ingericht. Alle aanleiding om daar ook komende generaties van meet af aan bij te betrekken!

Talloze vrijwilligers zijn dagelijks met van alles in de weer. Van Vrijwillige Hulpdienst tot Mantelzorg. Het verenigingsleven in Oudewater is in alle haarvaten van onze gemeente zichtbaar en voelbaar. Van FC Oudewater tot Artozona. En sorry: met deze voorbeelden doen we vele anderen tekort! Kijk maar eens naar het tegeltableau in de Hema!

Zonder al die vrijwilligers kunnen we niet sporten, blijven kerken dicht en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Ons ideaal is om iedereen mee te laten doen in Oudewater. Meebeslissen over de inrichting van Oudewater. Maar bovenal omzien naar elkaar: zo delen we eerlijk wat we in meer dan 750 jaar met elkaar hebben opgebouwd! 

Daarom:

  • .. moet er meer aandacht zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. Het CDA wil een specifieke financiële voorziening voor die kinderen in de gemeentelijke begroting opnemen.
  • .. wordt in samenwerking tussen gemeente en ondernemers een persoons-gebonden ‘Vrijwilligerspas’ ontwikkeld voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de lokale omgeving. Ook geschikt voor onze mantelzorgers trouwens! (zie bijvoorbeeld: www.samenindekrimpenerwaardpas.nl).
  • .. worden de scholen uitgenodigd om initiatief te ondernemen voor de oprichting van een jongeren-gemeenteraad. En wordt jaarlijks onze jongeren-burgemeester gekozen. Vanzelfsprekend volledig door de gemeente gefaciliteerd!
  • .. stimuleert het CDA, als een project in samenwerking met maatschappelijke organisaties en de gemeente, de totstandkoming van een database met vrijwilligers die gerichte ondersteuning willen bieden aan nieuwkomers.
  • .. voorziet de gemeente in een vaste ruimte in De IJsselbode waarin verenigingen en vrijwilligers wekelijks hun eigen verhaal kunnen vertellen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.