Gelukkig leven is samen leven. Samen plezier maken, en ook samen de schouders er onder zetten. En natuurlijk ook samen zorgen voor elkaar! Met elkaar de toekomst tegemoet: zo blijft Oudewater óns Oudewater.

Zolang je je zaakjes zelf kunt regelen is dat natuurlijk prima. Maar als alles even tegen zit moet je op de gemeente kunnen rekenen. Daarom moet iedereen de weg weten naar ons Stadsteam. En moeten er adequate voorzieningen zijn voor mensen met zorgkosten, chronisch zieken, en mensen met een beperking. Een ere-zaak voor het CDA!

Ouder wordende mensen wonen langer thuis. Dat betekent iets voor de zorgplicht van de gemeente. En soms moet je geholpen worden om je huis daarop in te richten. Of om naar een andere, aan jouw omstandigheden aangepaste woning te verhuizen. Misschien heb je hulp nodig bij het vinden van een baan, of wordt het huishouden je te veel. Je kunt je eenzaam voelen, of je weet je geen raad met je schulden… Zoals gezegd: dan moet je kunnen rekenen op de gemeente. En daarin kan nog veel verbeterd worden. Daar gaan we voor, met z’n allen! Want hoe dan ook: je telt mee! 

Daarom:

  • .. stelt het CDA alles in het werk om de locatie Schuylenburcht zo snel mogelijk te ontwikkelen tot een eigentijdse woonomgeving, specifiek ingericht ten behoeve van ouderen met een zorgvraag of voor mensen met een beperking.
  • .. wil het CDA dat mantelzorgers meer dan tot nu toe worden betrokken bij de ‘keukentafelgesprekken’…
  • .. en moeten mantelzorgers in de gelegenheid worden gesteld om eens even tot rust te komen als dat voor hun inzet noodzakelijk is.
  • .. moet er in de loop van de nieuwe raadsperiode een (regelvrij) stimuleringsfonds van € 10.000,00 worden gerealiseerd. Zo ondersteunen we inwoners van Oudewater die particuliere initiatieven ontwikkelen die direct bijdragen aan de leefbaarheid van Oudewater en haar kerngemeenten.
  • .. zet het CDA zich in voor de instelling van een vertrouwenspersoon in de functie van sociaal ombudsman/- vrouw in Oudewater.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.