Goed wonen: daar heeft iedereen recht op. Vooral jongeren die als starter de woningmarkt betreden. En mensen die het, om wat voor reden dan ook, niet breed hebben. Met een adequate starterslening kan de gemeente je zo nodig een duwtje in de rug geven. Goed wonen gaat over meer dan een fijn en betaalbaar huis. De omgeving is net zo belangrijk. Denk maar aan gezinnen met kinderen en mensen die slechter ter been zijn!

Een leefbare woonomgeving dus, met beter onderhouden wegen, fiets- en voetpaden. Met meer en beter onderhouden groenvoorzieningen. Maar ook met voldoende en betaalbare voorzieningen voor sport en recreatie. Goed wonen heeft ook te maken met de beschikbaarheid van culturele voorzieningen: een volwaardige bibliotheek, een gezellig buurthuis, een podium voor kleinkunsten. Daarom moet actief worden geïnvesteerd in het Cultuurhuis en De Klepper!

En, zeker niet in de laatste plaats: goed wonen is ook veilig wonen. Voldoende toezicht op straat en meer aandacht voor de leefbaarheid moet een grotere prioriteit krijgen.

Daarom:

  • .. moet er veel meer dan nu worden ingezet in de ontwikkeling van starterswoningen en sociale woningbouw. Met voorrang voor eigen inwoners!
  • .. kiest het CDA voor een combinatie van wonen en openbaar groen. Zo blijft Oudewater groen, en blijft ook ruimte voor evenementen beschikbaar.
  • .. moet er niet alleen in De Klepper worden geïnvesteerd maar ook in het Cultuurhuis. Dat is belangrijk voor de sociale samenhang in de wijk Noort Syde. Een eigen inloopfunctie dus, prima voor de levendigheid in de wijk!
  • .. kiest het CDA voor behoud van een volwaardige en eigentijdse bibliotheekvoorziening. Een basisvoorziening voor persoonlijke ontwikkeling, jeugd en onderwijs, participatie en zelfredzaamheid.
  • .. moet er veel meer worden geïnvesteerd in onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden en openbaar groen, zowel in Oudewater als in de kernen Hekendorp, Papekop, Snelrewaard en Hoenkoop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.