14 april 2021

CDA start digitale bijeenkomst met fracties en COSBO

Overleg met COSBO: Woonruimte voor senioren hard nodig

In april organiseerde het CDA een avond (digitaal) met de COSBO over hun visie op woningbouw. Andere fracties waren daarbij welkom. Jammer was dat de coalitiepartijen verstek lieten gaan; misschien omdat men de boodschap niet wilde horen.

Want die boodschap was klip en klaar: bouw voor onze Soester senioren, kijk naar alternatieve woonvormen, zog voor voldoende woningen waar zorg kan worden geleverd (zoals verpleeghuiszorg).

Ouderen die dat willen blijven dan in hun vertrouwde Soest wonen en er komen woningen vrij voor bijvoorbeeld gezinnen. Ook kwam naar voren dat er vraag is naar andere woonvormen, zoals kangoeroewoningen, ouderenhofjes en levensloopbestendige woningen. Tijdens de levendige dialoog bleek dat deze noodkreet tot meer woningbouw goed is aangekomen. 

Het initiatief van het CDA werd door de COSBO en de fracties gewaardeerd en later dit jaar zullen we nog een keer bij elkaar komen.

Het besef dat er echt iets aan de woonwensen van ouderen gedaan moet worden, leidt er hopelijk toe dat een nieuw college in 2022 hier een speerpunt van maakt. En uiteraard rekenen we er op het CDA daar dan deel van uitmaakt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.