03 januari 2022

In Memoriam: Gert Nijhoff

Oud-raadslid CDA Gert Nijhoff overleden

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 27 december 2021 Gerrit Jan (Gert) Nijhoff is overleden. Gert was tussen 2006 en 2010 fractie-assistent en tussen 20210 en 2014 raadslid voor het CDA. Daarvoor was hij actief voor Soest2002.

Hij hield zich als betrokken CDA-raadslid uit Soesterberg nadrukkelijk bezig met de toekomst van zijn dorp en van de vliegbasis. Daarnaast ging aandacht uit naar ruimtelijk ordening, verkeer en milieu. Gert was wars van politieke drukdoenerij, was nuchter, stelde zich vaak kritisch op en kon op vriendelijke toon, met een humoristische inslag treffende opmerkingen maken. Wij herinneren ons Gert als een raadslid met een groot en warm hart voor zijn Soesterberg. Binnen de CDA-fractie werden zijn bijdragen en zijn samenwerkende kracht erg gewaardeerd. Ook na zijn raadslidmaatschap bleef bij betrokken en was op menig ledenvergadering aanwezig.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Rob Kracht voorzitter bestuur afdeling CDA Soest-Soesterberg

Peter Lucas, fractievoorzitter CDA Soest-Soesterberg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.