25 april 2021

Woningbouw op TBS-terrein?

Onderzoek naar woningbouw op TBS-terrein

Het CDA heeft, met de andere oppositiepartijen bereikt dat onderzocht gaat worden in welke mate woningbouw mogelijk is op het TBS-terrein.

Al vorig jaar vroeg de oppositie of het college met de indieners van de plannen en de omwonenden (die voor het plan zijn) in gesprek wilde gaan. De eigenaar/ontwikkelaar van het gebied, HF vastgoedontwikkeling BV, heeft enige tijd geleden aan de fracties een mooi plan gepresenteerd met zowel woningen (circa 140) als ruimte voor bedrijven.

Belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt of de gemeente hier aan mee wil werken. Daarom hebben alle oppositiepartijen het initiatief genomen een motie in te dienen waarin gevraagd wordt te onderzoeken of woningbouw daar mogelijk is. Deze motie is aangenomen en alleen GGS en de VVD stemden tegen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.