08 juni 2020

Oude Tempel Soesterberg

De opiniërende raadsvergadering over het gerepareerde bestemmingsplan Oude Tempel begon met de vragenronde aan het College.

 er is veel weerstand van omwonenden waarvan een groot aantal wel genegen waren mee te denken aan de uitvoering als dit bestemmingsplan wordt aangenomen.

Hierom stelde Raymond Kramer de onderstaande vraag aan de Wethouder.

Heel veel insprekers hebben aangegeven dat zij bebouwing op de Oude Tempel niet zien zitten. Groot deel van hen heeft ook aangegeven dat mocht bestemmingsplan toch worden vastgesteld, zij graag willen meedenken (participeren) in de fase die hierna komt. In de stukken lezen we dat die fase met name het stedenbouwkundig plan betreft. Kan de wethouder duidelijk aangeven wat er dan nog open voor discussie staat? Waar kan over mee worden gedacht? Wat is niet in beton gegoten? Met andere woorden, want kan de wethouder vooraf (nu) aan verwachtingen wekken om achteraf teleurstelling te voorkomen?

Het antwoord van de wethouder gaf aan dat er veel ruimte is.

De inbreng van Raymond in de ronde "na de knip" hieronder.

Voorzitter, 

Onze fractie is enorme onder de indruk van de grote betrokkenheid van heel veel mensen met dit bos. Heel veel insprekers hadden het over de schoonheid van het bos. Werd af en toe gesuggereerd dat sommige raadsleden nog nooit waren geweest. Ik weet in ieder geval dat ik bij de vorige bestemmingsplanbehandeling ben wezen kijken. En vorig weekend wederom.

En het is echt een prachtig bos. Ik liep met de kinderwagen en het enige wat je af en toe hoorde waren vogels en helaas een baby die honger had. Maar dat was het dan ook. Niemand van mijn fractie ontkent de schoonheid van dit bos. 

En ik heb ook veel insprekers horen zeggen dat een kleine groep tegenstanders wordt genegeerd door de grote groep met voorstanders van het plan. Ik zou willen zeggen dat wij eigenlijk al jaren meer horen van de tegenstanders van het plan, dan van de voorstanders. De groep mensen die dit plan niet willen is -lijkt het- veel groter dan de groep mensen die het wel willen. 

Veel insprekers doen een beroep op voortschrijdend inzicht, het is plan is immers al jaren oud en de wereld is veranderd. Dat klopt, maar voor het CDA staan aantal zaken nog steeds overeind, of misschien nog wel meer dan ooit.  Er is heel veel natuur bijgekomen op andere plekken. 

De wens om Soesterberg te laten groeien tot een toekomstbestendig, vitaal en nog levendiger dorp bestaat nog steeds. In 2017 zei ik bij mijn inbreng het belangrijk te vinden dat met dit plan tientallen gezinnen de kans krijgen om in Soesterberg te komen wonen en te gaan bijdragen aan een levendig dorp met voorzieningen voor jong en oud. 

En het woningtekort is alleen maar verder opgelopen. Er is een tekort van 300.000 woningen in Nederland. Voor Soesterberg betekent woningbouw op de Oude Tempel misschien wel 500 tot 1000 nieuwe inwoners, nieuwe Soesterbergse buren. En ik zei al, we hebben veel meer tegenstander dan voorstanders van dit plan gehoord, Want die grote aantallen blijven abstract en dus niet echt concreet voor de voorstanders van dit plan, maar ze zijn des te pijnlijker voor de tegenstanders van dit plan. Want hun geliefde bos moet wijken. 

Voorzitter, Mijn partij wil de woningnood in Nederland oplossen. Landelijk betekent dit dat men de Minister vraagt om gebieden aan te wijzen waar gebouwd moet worden.

Lokaal betekent dit voor mijn fractie dat moeilijke gesprekken niet uit de weg moeten worden gegaan. Lokaal betekent dit een afweging van het algemeen belang versus het belang van een grote groep betrokken Soesterbergers. Lokaal betekent dit dat mijn fractie aandringt om grote woningaantallen zowel in Soesterberg als Soest te agenderen.

Dus ja voorzitter, mijn fractie staat positief tegenover het voorliggende bestemmingsplan en wij roepen het College op om met een open vizier en een transparante agenda de uitwerking met de Soesterberger ter hand te nemen.

De oproep om afstel, ik begrijp die. Maar ik heb ook adviezen gelezen die de verkorte procedure wel aanbevelen. En ik moet eerlijk zeggen, niet alleen bij dit plan maar ook bij andere plannen dat ik graag af wil van een redenering waarbij we constant een eventuele toekomstige uitspraak van een Raad van State moet meewegen. Volgens mij ligt het primaat bij de politiek, en daar hoort die ook. 

Motie die oproept om te kijken naar alternatieven. Als het alternatief reëel is, snel voorhanden, in Soesterberg en voorziet in alle kaders zoals wij die eigenlijk net besproken hebben, dan zien wij geen bezwaar. Maar we hebben nu niet de verwachting dat dit alternatief voorhanden is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.