Raymond Kramer

raadslid

"Volle winkelstraten, gevulde scholen en een sterk vrijwilligersnetwerk maken Soest klaar voor de toekomst"

Vrienden en kennissen van mijn leeftijd hebben het in vele opzichten heel goed. De economie trekt aan en in de tussentijd reizen we de hele wereld over.

Tegelijkertijd merk ik dat het uitblijven van een vast dienstverband en de grote woningnood tot veel onzekerheid leidt. Met een laag tot modaal inkomen is de Soesterse woningmarkt voor velen onbereikbaar. In de tussentijd vergrijst ons dorp en dalen de inwonersaantallen. Tegelijkertijd ben ik er natuurlijk trots op dat mijn grootvader 91 jaar geleden is geboren in Soest en er nu nog steeds woont. Juist daarom is het mijn streven om er voor te zorgen dat zijn kleinkinderen diezelfde kans krijgen.

Als Soest een dorp wil zijn waar iedereen oud kan worden, moeten we zorgen voor vitaliteit. Volle winkelstraten, gevulde scholen en een sterk vrijwilligersnetwerk maken Soest klaar voor de toekomst.

Het CDA pleit niet voor blinde bouwwoede. We willen de toegang tot de corporatiewoningen verbreden door aanpassing van de toewijzingsregels zoals een verhoging van de inkomensgrens. Op die manier komen ook de starters aan bod. Verder is er nog ruimte binnen de kern van Soest voor de bouw van woningen.

Het CDA vindt het belangrijk om eerst met elkaar vast te stellen welke gebieden rondom de kernen van Soest en Soesterberg sowieso niet in aanmerking komen voor woningbouw. Pas hierna kunnen we met elkaar bekijken of woningbouw buiten bestaand bebouwd gebied mogelijk is. Dit hoeft niet altijd ten koste te gaan van de natuur.

De landbouw heeft in het verleden veel biodiversiteit verdrongen. Een goede landschappelijke inpassing van woningbouw kan juist de biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.