Armoede bestrijden

Armoede bestrijden

Armoede leidt ertoe dat mensen financieel in de problemen kunnen komen, maar vaak ook op andere terreinen problemen tegenkomen, zoals een slechtere gezondheid, een lagere deelname aan sport- of andere verenigingen en een grotere kans op een sociaal isolement.

Mensen met een laag inkomen of een uitkering verkeren dan ook vaak in een situatie die zij zelf ook niet wensen. Men is in eerste instantie zelf verantwoordelijk om een inkomen te verwerven. Als als dat niet lukt moet er voldoende financiële ondersteuning zijn. Er zijn regelingen waar men dan gebruik van kan maken, maar deze regelingen zijn niet altijd even bekend. Goede, toegankelijke en begrijpelijke informatie over dergelijke regelingen is dan ook van groot belang.

Dit betekent concreet:

• De gemeente voert een ruimhartig schuldsaneringsbeleid en steunt financiële en praktische initiatieven die voorkomen dat mensen in de schulden raken of hen helpt er weer uit te komen. Een goed voorbeeld is SchuldHulpMaatjes.

• Faciliteiten om armoede onder kinderen tegen te gaan, worden in een kindpakket samengevat zodat overzichtelijk is welke faciliteiten ten goede komen aan kinderen. De Stichting Leergeld heeft hierin een belangrijke rol.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.