Bewegen in de buitenruimte

Bewegen in de buitenruimte

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder.

Dit betekent concreet:

• Elke wijk heeft (speel)plekken als ontmoetingsplek voor jong en oud, zoals een skatebaan voor de jeugd in Soesterberg.

• De gemeente ondersteunt collectieve buurtprojecten en oplossingen van inwoners, zoals het neerzetten van bankjes voor ontmoeting of plannen van bewoners om zelf het buurtgroen te onderhouden, evt. tegen een kleine vergoeding. Een Leefbaarheidsfonds voor burgerinitiatieven, met minimale regelgeving kan hiervoor een goede manier zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.