Burgerschap bevorderen

Burgerschap bevorderen

Tolerantie, hoffelijkheid, oprechtheid, respect en inschikkelijkheid zijn eigenschappen die we allemaal waardevol vinden, maar niet zijn af te dwingen. De gemeente kan wel ondersteunend optreden, door bijvoorbeeld duidelijk te maken wat niet wordt geaccepteerd, wat burgers zelf kunnen regelen en wat we van de overheid mogen verwachten. Leren hoe we goed met elkaar omgaan, kan niet vroeg genoeg beginnen. Dat is grotendeels de rol van ouders, maar de gemeente kan daarbij ook een handje helpen.

Dit betekent concreet:

• De financiële ondersteuning van de gemeente om de maatschappelijke stage van scholieren te realiseren blijft. Ook het uitreiken van het jeugdlintje wordt voortgezet.

• Als nieuwe inwoners van de gemeente de Nederlandse nationaliteit krijgen uitgereikt, is dat een belangrijke gebeurtenis en de gemeente maakt van deze dag een dag van betekenis.

• Het project ‘Wij zijn Soest’ heeft tot doel mensen in Soest bij elkaar te brengen en wordt daarom voortgezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.