Geld voor zorg goed besteden

Geld voor zorg goed besteden

De opgave voor de gemeente Soest is om goede zorg te leveren voor het bedrag dat ze daarvoor beschikbaar heeft. Voor ons is het uitgangspunt: ‘Rijksgeld bestemd voor de zorg wordt besteed aan zorg’. Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren.

Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg en het resterende deel toe te voegen aan de reserve voor het sociaal domein. Daarmee kan straks ook echt voor minder geld goede zorg worden geleverd, maar kunnen onverhoopte tegenvallers toch worden opgevangen.

Dit betekent concreet:

• Geld voor het sociaal domein blijft behouden voor het sociaal domein.

• De bestaande financiële reserve sociaal domein van 2 miljoen blijft bestaan om tegenvallers op te vangen en verbeteringen in het sociaal domein te kunnen realiseren.

• Een klein deel van het zorggeld kan gestoken worden in een Innovatiefonds bestemd om vernieuwende ideeën in de zorg op gang te helpen.

• De gemeente voert waar het kan regie, in samenwerking met onder andere zorgverzekeraars en zorgkantoren, om gebeurtenissen zoals in Soesterberg rondom de Heybergh te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.