Gemeenschapsgeld goed beheren

Gemeenschapsgeld

goed beheren Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld afkomstig van de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Uitganspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn dan ook zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Dit betekent concreet:

• De gemeentelijke lasten blijven zo laag mogelijk en worden alleen aangepast aan de inflatie. Bij het bepalen van tarieven worden de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld.

• Financiële reserves worden opgebouwd en op peil gehouden en voorzieningen worden getroffen voor een duurzaam financieel meerjarenbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van reserveringen voor bepaalde doelen als onderhoud van wegen, scholen, sport en groen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.